Zaj nyeem hnub tim 17 lub 3 hlis 2023 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 17 LUB 3 HLIS, HNUB NCO TXOG LEEJ NTSHIAB TSWV QHIA PAS THIV
COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO (MK 12: 28-34)

Cov kwv tij, cov lus peb hnov nyob hauv hnub no yog cov lus tseem ceeb tshaj plaws nyob hauv lub neej ua neeg ntseeg. Cov lus ntawd yog ‘Koj yuav nyiam koj tus Huab Tais Tswv Ntuj tas siab tas ntsws, tas koj tus ntsuj plig, tas koj lub tswv yim thiab tas koj lub zog. Koj yuav nyiam tus nyob ze koj ib yam li koj nyiam koj.’
Tos hais tias cov lus ntawd tseem ceeb tshaj plaws, vim tias yog cov lus tsom txog Tswv Ntuj kev nyiam peb thiab peb nyiam Tswv Ntuj.
Kwv tij, peb xav saib puas yuav yog? 
Yog koj muaj ib tug nyuj koj niaj hnub yug kom muaj ib hnub koj tau coj los siv, tab sis muaj neeg tuaj taij thov koj pub rau nws, koj puas yuav pub tau?
Koj muaj ib leej tub twm zeej xwb, luag tuaj thov koj pub rau luag, koj puas yuav kam?
Kawg tsis kam xwb.
Tab sis nej saib mas! Tswv Ntuj nws pub nws Leej Tub Twm Zeej rau lub qab ntuj neeg, pub kom nws Leej Tub raug txom nyem, raug tuag txhiv sawv daws lub txim. Puas yog vim nws hlub nej cuag li yog nws ib tug tub, nws thiaj ua tau li ntawd.
Tswv Ntuj hlub thiab nyiam peb tiag, nws thiaj ua tau li ntawd.
Cov His Xas Lais txheej thaud, lawv paub tias Tswv Ntuj hlub lawv, tab sis lawv tsis pom tias Tswv Ntuj hlub thiab nyiam lawv npaum cas, yog vim li ntawd mas Huab Tais Yes Xus uas yog Tswv Ntuj Leej Tub thiaj ua tus piv txwv rau lawv pom txog Tswv Ntuj kev nyiam thiab hlub lawv.
Huab Tais Yes Xus tseem qhia tias tus neeg ntseeg yuav tau hlub thiab nyiam lwm tus xws li nws rov nyiam nws, mas nws thiaj yuav nyiam tau Tswv Ntuj.
Cov kwv tij, peb yog me nyuam neeg muaj txhaum, peb zoo tsis txhij, yog li peb yuav nquag thov Tswv Ntuj pub Leej Ntuj Plig Ntshiab tuaj nyob hauv peb, deev peb siab roos peb tswv yim, kom peb txawj nyiam txawj hlub lwm tus mog.
Nyob zoo sawv daws.
 

Add new comment

3 + 15 =