ZAJ NYEEM HNUB TIM 16 LUB 9 HLI 2020

LIS PIAM 24 CAIJ NRUAB XYOOS.
Yes Xus txiav txim rau nws tiam neeg. (LK.7 : 31 – 35)

Kuv yuav muab tiam neeg no piv rau leej twg ? Lawv zoo li leej twg ? Lawv zoo li pab me nyuam yaus zaum tom tshav puam, lawv sib hu tias : 'Peb twb tshuab raj rau nej, nej tsis seev cev dhia ! Peb twb cuab suab nyiav, nej tsis quaj !' 
Zam Ntxuav Plig tuaj, nws tsis noj mov, tsis haus cawv, nej hais tias : 'Nws raug dab !' 
Neeg Leej Tub tuaj, nws noj mov thiab haus cawv, nej hais tias : 'Saib, tus neeg ntawd hu dab thiab quav cawv, nws nrog cov sau se thiab cov neeg txhaum ua phooj ywg !' 
Tus Thoob Tsib cov me nyuam huv tib si puav leej lees tias tus Thoob Tsib txoj kev yog kev ncaj.

 

Add new comment

2 + 8 =