ZAJ NYEEM HNUB TIM 14 LUB 6 HLI 2020

HWM LUB CIM YUG
Cov mov pub txoj sia yog Yes Xus. (Z 6 : 51-58)

Yes Xus hais rau lawv tias : “Kuv yog cov mov muaj txoj sia nqes saum ntuj los. Leej twg noj cov mov no, nws yuav ciaj nyob mus li. Cov mov uas kuv yuav muab pub rau lub qab ntuj neeg noj kom lawv muaj txoj sia, yog kuv lub cev nqaij.”
Ces cov Yus Das sib cav zom zaws tias : “Tus neeg ntawd yuav ua li cas muab tau nws cev nqaij los rau peb noj ?”
Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : “Kuv hais qhov tseeb tiag rau nej : Yog nej tsis noj Neeg Leej Tub lub cev nqaij thiab tsis haus nws cov ntshav, mas nej yuav tsis muaj txoj sia nyob hauv nej. Hos tus noj kuv lub cev nqaij thiab haus kuv cov ntshav, nws muaj txoj sia nyob mus li. Hnub kawg, kuv yuav tsa nws sawv rov qab los. Vim kuv lub cev nqaij yog ib co tseem txhiam xws noj, thiab kuv cov ntshav yog ib yam zoo haus. 
Tus noj kuv cev nqaij thiab haus kuv cov ntshav, nws nyob hauv kuv thiab kuv nyob hauv nws. Leej Txiv uas nws muaj txoj sia, nws xa kuv tuaj, ces kuv muaj txoj sia vim Leej Txiv. Li ntawd, tus noj kuv, nws kuj yuav muaj txoj sia, vim kuv. 
Cov mov nqes saum ntuj los yog zoo li ntawd. Cov mov no tsis zoo li cov uas cov yawg koob tau noj, tab sis lawv tuag tas lawm. Hos tus noj cov mov no, mas nws yuav ciaj nyob mus li.”

 

Add new comment

14 + 0 =