ZAJ NYEEM HNUB TIM 14 LUB 10 HLI 2020

LIS PIAM 28 CAIJ NRUAB XYOOS.
Yes Xus cem cov Fas Lis Xais thiab cov Kws Lij Choj. (LK 11 : 42-46)

“Nej tsoom Fas Lis Xais, nej txoj hmoov phem, vim nej them se ib feem kaum ntawm cov pum hub, cov zaub txhwb nyug dub, thiab ntawm txhua yam zaub. Tab sis nej tsis rau siab saib txoj kev haum pheej thiab txoj kev nyiam Tswv Ntuj ! Yuav tsum ua qhov no, tab sis txhob tso qhov tod pov tseg. Nej tsoom Fas Lis Xais, nej txoj hmoov phem, vim nej nyiam zaum thawj lub rooj kim txwv hauv cov tsev txoos, thiab nyiam kom luag hawm nej tom tej tshav puam ! 
Nej txoj hmoov phem, vim nej yog zoo li tej ntxa uas tsis muaj dab tsi qhia tias yog ntxa, ces sawv daws mus tsuj saud, tsis paub tias yog ntxa.”
Ces ib tug Kws Lij Choj hais rau Yes Xus tias : “Xib Hwb, koj hais tej ntawd mas kuj tub qaug peb thiab.”
Yes Xus thiaj hais tias : “Nej, cov Kws Lij Choj, nej kuj tau txoj hmoov phem thiab, vim nej nog tej lub nra ceeb laj ris kawg rau zeej tsoom sawv daws, tab sis nej tsis xuas nej ib tug nyuag ntiv tes mus kov tej nra ntawd !”

 

Add new comment

8 + 8 =