ZAJ NYEEM HNUB TIM 12 LUB 12 HLI 2020

LIS PIAM 2 CAIJ TOS HUAB TAIS XYOO B

Cov thwj tim nog txog Es Lias (MT17: 9a, 10-13)

Thaum lawv nqes saum roob los, cov thwj tim nug Yes Xus li no "Ua cas cov Kws Ntawv Ntshiab hais tias Es Lias yuav xub los tso?"

Yes Xus teb tias "Yog. Es Lias yuav los, nws yuav kho ib puas tsav yam. Thiab kuv hais rau nej: Es Lias twb los lawm, tab sis lawv zeem tsis tau nws, lawv ua lwj ua liam rau nws raws lawv siab. Neeg Leej Tub kuj yuav raug lawv tsim ib yam nkaus."

Ces cov thwj tim thiaj to taub tias Yes Xus hais txog Zam Ntxuav Plig.

Add new comment

7 + 8 =