ZAJ NYEEM HNUB TIM 12 LUB 10 HLI 2020

LIS PIAM 28 CAIJ NRUAB XYOOS.
Yos Nas lub cim. (LK 11 : 29 – 32)

Thaum tej pab neeg coob coob tuaj sib txiv nyob ua ke, Yes Xus pib hais lus li no : “Tiam neeg no yog ib tiam neeg phem. Lawv taij ib lub cim, tab sis lub cim lawv yuav pom kawg yog Yos Nas lub cim xwb. Vim tias Neeg Leej Tub yog ib lub cim rau tiam neeg no, xws li Yos Nas yog ib lub cim rau cov neeg nyob Nis Nis Vas. 3
Hnub txiav txim, tus poj vaj nyob Naj Fab yuav nrog tiam neeg no sawv, nws yuav muab txim rau tiam neeg no, vim nws tuaj puag tim npoo ntiaj teb tuaj mloog Xas Los Moos cov lus thoob tsib. Hos nyob ntawm no, twb muaj tus loj dua Xas Los Moos ! 
Hnub txiav txim, cov neeg nyob Nis Nis Vas yuav nrog tiam neeg no sawv rov los, lawv yuav muab txim rau tiam neeg no, vim tias thaum Yos Nas tuaj qhia lawv, mas lawv thov txhaum, hos nyob ntawm no twb muaj tus loj dua Yos Nas !”

 

Add new comment

1 + 10 =