Zaj nyeem hnub tim 10 lub 4 hlis 2023 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 10 LUB 4 HLIS, HNUB OB LUB LIS PIAM 1 CAIJ HLA
COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 28: 8-15)

Kwv tij Hmoob, peb paub tias nyob hauv Hnub Rau yav 3 teev, Huab Tais Yes Xus txoj sia tu, ces lawv txo Yes Xus lub cev nqes los thiab coj mus tso cia hauv ib lub qhov ntxa nyob tsis deb ntawd. Lawv rov mus ua hmoov Hla nyob hauv Hnub Xya uas yog Hnub Xas Npas Tos, ces Hnub Chiv, cov poj niam raws Huab Tais Yes Xus thiaj rov tuaj ntawm lub qhov ntxa, kom tau pleev tshuaj rau Yes Xus tus qauv. Lawv pom daim txiag zeb dov rau ib sab, lub qhov ntxa khoob lug, tsis pom Yes Xus tus qauv lawm. Qhov ob tug poj niam pom mas yog ib tug Tshiab tawm los hais rau nkawd kom mus hais rau cov thwj tim tias Yes Xus sawv rov los lawm. 
Nkawd hnov tus Tshiab cov lus mas nkawd ntshai thiab zoo siab, ces nkawd tig rov qab yuav mus hais rau cov thwj tim.
Nkawd los txog ib tog kev, Huab Tais Yes Xus thiaj tawm los rau nkawd pom, Huab Tais Yes Xus hais nyob kaj lug rau nkawd thiab rov hais kom nkawd mus qhia cov thwj tim xws li tus Tshiab xub hais rau nkawd.
Kwv tij, lub Moo Zoo xav qhia peb tias thaum Huab Tais Yes Xus tawm rau peb pom, mas nws yuav ua kom peb siab kaj thiab nws yuav muab ib txog hauj lwm rau peb ua, yog tshaj txog Huab Tais Yes Xus txoj kev sawv rov los rau lwm tus tau paub.
Hnub no peb tsis pom Huab Tais Yes Xus sawv rov los ntawm peb ob lub qhov muag, tsis kav peb twb tau hnov ntawm peb ob lub qhov ntsej, ces zoo puav tam li peb tau pom lawm tiag. Li ntawd, tsim nyog peb yuav zoo siab hlo tawm mus hais rau peb cov kwv tij tsis tau ntseeg tias “Huab Tais Yes Xus sawv hauv cov tub tuag rov los lawm tiag, nws tab tom tos peb mus ntsib nws.”
Kwv tij, peb txhob zais lub moo no ib yam li cov thawj leej choj thiab cov txawj laus uas lawv hnov, lawv ntseeg tab sis lawv muab npog cia mog.
Nyob zoo sawv daws.

Add new comment

4 + 15 =