Txhua yam koj yuav tsum paub txog qhov ntshiab huv nyob hauv Triduum.

Txhua yam koj yuav tsum paub txog qhov ntshiab huv nyob hauv Triduum.

Lub lis piam Ntshiab, yog lub lis piam tseem ceeb tshaj plaws thiab muaj koob meej tshaj nyob hauv txoj kev ntseeg. Yog qhov tob tshaj nyob hauv cov kab ke nruab xyoos thiab ntshiab huv los yog tseem ceeb dua lub Caij Yes Xus yug los (Christmas), vim nws yog lub lis piam Ntshiab.
Nco txog lub lis piam kawg ntawm Yes Xus kev sawv rov los, uas yog tib lub hom phiaj ntawm lub Caij Yes Xus yug los tshwm sim. Lub lis piam Ntshiab pib nyob hauv Hnub Chiv Hla nquam nplooj, nco txog Yes Xus mus hauv Yes Lus Xas Les. Thiab xaus rau Hnub Chiv Hla, uas yog cov kab ke lub lis piam Ntshiab ua los txog qhov kawg ntawm kev nto koob meej. 
Triduum ntshiab huv, lub hnub poob nyob hauv Hnub Tsib Ntshiab. Txawm tias lub hnub poob nyob hauv Hnub Chiv Hla, mas yog qhov muaj koob meej thiab tseem ceeb tshaj plaws nyob hauv cov kab ke nruab xyoos. Nyob hauv 3 hnub no, peb hu tias Easter Triduum los yog Ntshiab huv Triduum. Lo lus tias Triduum yog los ntawm lus Latin hais tias triduum, txhais tias 3, tuag, hnub.
Raws lub hauv paus ntawm Sacred Triduum, yog ib lub hnub nyoog loj uas piav txog 3 lub caij kawg ntawm Huab Tais Yes Xus. Lub neej ntawm kev hlub thiab kev sawv rov los nyob ntiaj teb no, uas yog muab nws txoj sia los ntxuav peb cov txhaum. 
Tab txawm tias teeb ua 3 hnub, tsis kav lawv kuj muaj cov kab ke nyob hauv ib hnub, vim peb yog ib tug nyob hauv qhov meej tseeb ntawm Yes Xus. Yog qhov sawv daws paub nyob hauv lub npe Paschal Mystery. Vim nws yog kev txhab puv nkaus nyob hauv lub Caij Hla ntawm cov neeg His Xas Lais txheej thaud. Pasch yog kev nco ntsoov ntawm Tswv Ntuj uas tau coj cov His Xas Lais dim ntawm kev ua qhev nyob Hais Nkws Tos teb. Tus me nyuam yaj uas raug txi ntuj nyob hauv hmo hla. 
Tus Tshiab uas ntaus cov tub hlob, lub tsev uas muaj tus yaj hla cov ntshav ua lub cim pleev. Lub tsev twg pleev ntshav, mas nws raug cawm. 
Nod yog Yes Xus tus duab ua piv txwv txog ntawv Cog Lus Qub. 
Nyob hauv pluas mov kawg, mas Yes Xus yog tus yaj hla thiab muaj kev cev txim kom tau daws cov txhaum ntawm kev ua qhev los ntawm lub Cim Yug uas yog lub Cim Ntshiab. Peb noj cov txhiam xws uas tuag los ntawm peb cov txhaum. 
Vim li ntawd, qhov zais ntshis nyob hauv lub Caij Hla thiaj yog Tswv Ntuj lub hom phiaj uas cawm cov neeg poob nyob hauv txoj kev txhaum. Kev tuag thiab kev sawv rov los ntawm Huab Tais Yes Xus yog qhov xwm txheej txawv uas siv sij hawm 3 hnub. 
Nod yog tej yam ntxaws ntawm txhua hnub nyob hauv 3 hnub uas hu ua Easter Triduum Hnub Tsib Ntshiab. 
 

Add new comment

1 + 2 =