NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 5/11/2019

(Daim duab no thau los ntawm : https://www.anewdaydawning.com)

Lis Piam 1 lub Caij Tos Huab Tais.

MT 7 : 21, 24-27 Cov tseem thwj tim.

Yes Xus hais rau sawv daws tias : “Tsis yog cov uas hu kuv ua 'Huab Tais, Huab Tais', yuav tau mus hauv Ntuj lub Ceeb Tsheej. Yog cov ua raws li kuv Txiv nyob saum ntuj lub siab nyiam.
Leej twg mloog cov lus uas kuv nyuam qhuav hais, thiab nws ua raws li cov lus no, mas tus neeg ntawd piv tau rau ib tug neeg xyuam xim uas nws txhim tsev rau saum tsua. Thaum los nag hlob, dej sab siv huam, cua tshuab ntsawj lub tsev, tab sis tsev tsis vau, vim lub tsev cog rau saum tsua.
Hos leej twg hnov cov lus kuv nyuam qhuav hais, tab sis nws tsis ua raws li cov lus ntawd, tus neeg ntawd piv tau rau ib tug neeg ruam txhim tsev rau saum tej av suab puam. Thaum los nag hlob, dej sab siv huam, cua tshuab ntsawj lub tsev, ces lub tsev vau. Nws raug xwv txheej loj.”

Nyob rau hauv zaj no yog hais txog Huab Tais Yes Xus cov lus qhia uas yog ntu kawg nyob rau saum roob, uas qhia txog kev coj lub neej raws Yes Xus thiab ua Yes Xus Thwj Tim. 
Huab Tais Yes Xus hais tias : “Tsis yog cov uas hu kuv ua “Huab Tais, Huab Tais,” yuav tau mus hauv Ntuj lub Ceeb Tsheej. Yog cov uas ua raws li kuv Txiv nyob saum ntuj lub siab nyiam thiaj yuav tau mus.”
Kwv tij sawv daws, kev ua raws li Leej Txiv lub siab nyiam yog ua zoo li cas ?
Nyob rau hauv peb kev ua neej, peb yeej paub tias txog kev phem kev zoo, peb muaj peev xwm ua raws li Leej Txiv lub siab nyiam, yog peb xaiv txoj kev zoo taug, ces peb tso kev ua phem pov tseg.
Yam twg ua txhaum txoj cai, ua txhaum rau luag lwm tus, qhov ntawd peb yuav tsis txhob ua, ces peb xaiv txoj kev ncaj ncees taug. Ces qhov no kuj yog ib qho peb ua haum Huab Tais Leej Txiv lub siab lawm.
Huab Tais Yes Xus tuaj qhia kom peb muaj txoj kev hlub luag, peb ntsia pom Tswv Ntuj nyob hauv cov neeg nyob ib ncig peb. Huab Tais Yes Xus qhia tias ; thaum nej pub mov rau ib tug neeg me me noj, mas qhov ntawd yog nej ua rau kuv ntag.  Qhov no yog txoj hau kev rau yuav taug mus rau kev coj lub neej ntshiab. Yog txoj kev ua xis Tswv Ntuj siab. Yog nej ua li no, qhov kawg nej yeej tau mus hauv Ntuj lub Ceeb Tsheej xwb.

Tus sau : XH. Xyooj Tuam Lis, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

1 + 13 =