NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 4/1/2020

Zam qhia nws ob tug thwj tim tias Yes Xus yog Tswv Ntuj tus yaj.

CAIJ TOS HUAB TAIS.

Thawj pab thwj tim. (Z 1 : 35 - 51)
Hnub tom qab, Zam nrog nws ob tug thwj tim rov sawv ntsug nyob ntawd dua. Nws ntsia Yes Xus hla tuaj mus, nws hais tias : "Neb ntsia ! Tswv Ntuj tus Yaj."
Ob tug thwj tim hnov Zam hais li ntawd, nkawd raws Yes Xus qab mus. Yes Xus tig los, nws pom nkawd raws nws, ces Yes Xus hais rau nkawd tias : "Neb nrhiav dab tsi ?"
Nkawd hais rau Yes Xus tias : "Las Npis, lo lus no txhais tias Xib Hwb, koj tsev nyob qhov twg ?"
Yes Xus hais rau nkawd tias : "Neb tuaj, neb yuav pom."
Ces nkawd mus, nkawd pom qhov chaw Yes Xus nyob. Hnub ntawd, nkawd nrog Yes Xus nyob. Thaum ntawd kwv yees plaub teev hnub qaij. Ob tug thwj tim uas hnov Zam hais li ntawd thiab nkawd raws Yes Xus qab mus, ib tug yog As Nres, Xis Moos Pob Zeb tus kwv. As Nres xub ntsib nws tus tij laug Xis Moos, nws hais rau Xis Moos tias : "Wb ntsib tus Mes Xias lawm," -lo lus no txhais tias Leej Pleev.
As Nres coj Xis Moos mus cuag Yes Xus. Yes Xus ntsia Xis Moos, nws hais tias : "Koj yog Xis Moos, Zam tus tub, koj lub npe yuav hu ua Kes Fas," -lo lus no txhais tias- : Pob Zeb. 

Add new comment

8 + 4 =