NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 3/12/2019

Lis Piam 1 hauv lub Caij Tos Huab Tais.

Yes Xus sawv rov los lawm, nws tawm los xyuas Mab Liab Mas Ntas Las.

 Yes Xus hais rau lawv tias : "Nej mus thoob qab ntuj, nej tshaj lub Moo Zoo rau txhua leej txhua tus.  Tus twg ntseeg thiab txais lub cim ntxuav, mas Ntuj yuav cawm nws, hos tus tsis ntseeg yuav raug txim. Cov cim no yuav nrog nraim cov uas yuav ntseeg : lawv hu txog kuv lub npe, lawv yuav ntiab dab tau, lawv yuav hais ib co lus tshiab, lawv yuav tuav nab tau, yog lawv haus tshuaj lom neeg, tshuaj yuav tsis ua xwv txheej rau lawv, thaum lawv tsa tes rau saum cov neeg mob, mas cov mob yuav zoo."

Thaum Huab Tais Yes Xus hais cov lus no tas rau lawv, ces Ntuj nqa nws nce mus saum ntuj. Nws zaum ntawm Tswv Ntuj sab xis. Cov thwj tim tawm mus tshaj lub Moo Zoo rau tas qhov txhia chaw, Huab Tais nrog lawv lis hauj lwm, nws ua ib co cim nres Lo Lus.

Kwv tij sawv daws, Huab Tais Yes Xus Pleev tau tuag thiab sawv rov los, nws txib cov Thwj Tim mus tshaj lub Moo Zoo rau ntiaj teb neeg sawv daws, nws pub lub hwj huam rau lawv, kom lawv muaj lub siab ntseeg thiab muaj lub peev xwm yeej ib puas tsav yam xwm txheej kev phem uas tav lawv kev, ua rau muaj neeg coob leej tig los yuav lub siab tshiab thiab tau txais kev cawm.
Hnub no peb kuj hwm txog Leej Ntshiab Fas Ntshis Kus Xas Vias, uas nws yog ib tug tub tshaj Ntuj lus, nws yug los nyob rau xyoo 1506 – 1556  nyob rau Fab kis teb xyoo 1540 nws kuj tau tuaj mus tshaj Ntuj Lus nyob rau sab As Xias, yam li teb chaws Is Ntias thiab Zws Pees. Nws yog ib tug tub tshaj Ntuj lus uas muaj lub siab ntseeg thiab kub siab tshaj txog Tswv Ntuj lub Moo Zoo, ua rau muaj neeg coob kawg tig los ntseeg Ntuj nyob rau lub caij ntawd. Thov kom Leej Ntshiab Fas Ntshis Kus Xas Vias thov ntuj pab txhaw peb sawv daws kom peb kub siab tshaj Tswv Ntuj lub Moo Zoo rau zeej tsoom neeg sawv daws.

Tus sau : XH. Xyooj Tuam Lis, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

4 + 3 =