NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 3/1/2020

CAIJ YES XUS YUG LOS.

Zam ua Thim Khawv. (Z 1 29-34)
Hnub tom qab, Zam pom Yes Xus tuaj ze ntawm nws, nws hais tias : "Nej ntsia Tswv Ntuj tus Yaj, tus daws qab ntuj neeg cov txhaum. Tus ntawd yog tus uas kuv hais txog nws tias : Muaj ib tug neeg lawv kuv qab, nws yuav tuaj, nws twb huas kuv ntej lawm, vim nws xub nyob dua kuv. Kuv tsis tau paub nws, tab sis kuv tuaj ua kab ke ntxuav nyob hauv dej kom xwv nws tawm los rau His Xas Lais pom xyeem."
Ces Zam ua tim khawv hais tias : "Kuv pom Leej Ntuj Plig nqes saum ntuj xws li ib tug nquab los rau saum nws. Kuv tseem tsis tau paub nws, tab sis Tus xa kuv tuaj ua kab ke ntxuav hauv dej, nws hais rau kuv tias : Tus uas koj yuav pom Leej Ntuj Plig nqes los nyob saum nws, mas nws yog tus ua kab ke ntxuav nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab. Kuv tau pom, ces kuv ua tim khawv tias nws yog Tswv Ntuj tus Xaiv." 

Add new comment

14 + 4 =