NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 31/10/2019

(Thau los ntawm : https://apologus.wordpress.com/)

LK 13 : 31-35

Hma Hes Los cuab ntxiab.

 31 Tib lub zim txwm ntawd, ib co Fas Lis Xais txav los hais rau Yes Xus tias : "Koj khiav ntawm no mus, vim Hes Los xav muab koj tua." 32 Yes Xus hais rau lawv tias : "Nej mus hais rau tus hma ntawd tias : Hnub no thiab tag kis, kuv ntiab dab phem thiab kho cov neeg mob, hnub peb, kuv ua tiav tas lawm. 33 Tab sis hnub no, tag kis thiab nag kis, kuv yuav tsum taug kuv txoj kev mus ntxiv, vim tias tsis phim ib tug yaj saub tuag nyob Yes Lus Xas Les sab nraud."

34 "Yes Lus Xas Les, Yes Lus Xas Les, koj muab cov yaj saub tua, koj xuas pob zeb txawb rau cov uas Ntuj xa tuaj cuag koj. Muaj pes tsawg zaus kuv xav sau koj cov me nyuam xws li ib tug poj qaib sau nws cov me nyuam qaib rau hauv nws ob phab tis. Tab sis nej tsis kam ! 35 Nyem no, nej lub tsev yog cia rau nej saib. Kuv hais rau nej : nej yuav tsis pom kuv ntxiv mus txog hnub uas nej yuav hais tias : Tus tuaj ntawm Huab Tais lub npe tuaj nto koob meej."  

Nyob rau hauv zaj no, tus Fais Lis Xais ua txoj ua zoo los hais qhia Huab Tais Yes Xus tias : “Koj kav tsij tawm ntawm lub nroog no mus, vim tus vaj Hes Los xav muab koj tua.”
Tus Fas Lis Xais ntawd, nws yog ib tug neeg ua zoo sab nraud xwb, nws tsis yog xav pab Huab Tais Yes Xus, tiam sis, nws tsuas xav kom Huab Tais Yes Xus tawm hauv lub nroog mus, uas yog qhov chaw muaj zeej tsoom neeg tuaj txhua qhov txhia chaw tuaj sib sau ua lag ua luam nyob rau hauv. Tab sis, Huab Tais Yes Xus txoj sia thiab nws lub luag hauj lwm muaj lub hom phiaj yog lub nroog Yes Lus Xas Les. Yog qhov chaw uas Huab Tais Yes Xus yuav ua raws li Huab Tais Leej Txiv lub siab xav, yog nws yuav muab nws txoj kev nyiam kev hlub neeg, thiab txoj kev pheej xeeb rau Huab Tais Leej Txiv. Huab Tais Yes Xus yuav muab nws txoj sia los ua nqi txhiv ntiaj teb neeg kev txhaum, nws hliv nws roj ntsha los yaug peb ntiaj teb neeg kev txhaum, kom xwv tus ntseeg txog nws yuav tau txais kev cawm.
Lub luag hauj lwm no yog ib txoj hauj lwm loj thiab tseem ceeb tshaj plaws, txhua yam yuav ua mus raws li Huab Tais Leej Txiv lub siab xav, thiab yuav tsis muaj leej twg cheem tau nws. Txoj kev ntshai thiab txoj kev tuag, los yuav nyob tsis siab dua nws txoj kev txiav siab zaum no.
Kwv tij sawv daws, yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg xav tuag, tsis muaj leej twg tsis ntshai tuag, tiam sis, yog vim txoj kev hlub thiaj ua rau tib neeg tuag tau xwb. Nyob rau hauv Zam ntawv Moo Zoo zaj 15 qib 13 tau hais tias ; “Tsis muaj txoj kev nyiam kev hlub twg loj dua tus uas muab nws txoj sia rau nws cov phooj ywg.” Yog li ntawd, thov kom peb nco ntsoov tias, peb yog Huab Tais Yes Xus cov phooj ywg zoo nyiam, yog cov neeg uas nws hlub tshaj plaws thiab nws xav cawm. Huab Tais Yes Xus tsuas cawm peb ib zaug ua zaum kawg lawm xwb, nws yuav tsis nqes los cawm peb ntxiv lawm, kom mus txog hnub nws yuav rov los. 

 

Add new comment

6 + 1 =