NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 30/10/2019

LK 13 : 22-30

Lub qhov rooj nqaim. Cov pej kum neeg yuav txais Tswv Ntuj.

22 Yes Xus mus hauv cov nroog thiab cov zos, nws qhia sawv daws. Nws taug kev mus rau Yes Lus Xas Les. 23 Muaj ib tug hais rau Yes Xus tias : "Huab Tais, cov yuav txais kev cawm puas yog cov tsawg ?"

 Yes Xus hais rau lawv tias : 24 "Nej ua tiag mus hauv lub qhov rooj nqaim mog. Kuv hais rau nej : coob leej yuav nrhiav kev mus lawm hauv, tab sis lawv yuav mus tsis txog. 25 Thaum tus tswv tsev sawv mus kaw qhov rooj lawm, tab sis nej tseem nyob nraum zoov, nej yuav pib khob qhov rooj thiab nej yuav hais tias : 'Huab Tais, koj qhib qhov rooj rau peb mas,' ces nws yuav teb rau nej tias : 'Kuv tsis paub nej nyob qhov twg tuaj.' 26 Ces nej yuav hais rau nws tias : ‘Peb twb noj thiab haus nyob ntawm koj xub ntiag, hos koj twb qhia sawv daws nyob hauv peb cov tshav puam.’ 27 Ces tus tswv tsev yuav hais rau nej tias : 'Kuv tsis paub nej nyob qhov twg tuaj. Nej txav mus deb kuv, tas nej cov ua tsis ncaj huv tib si. 28 Nej yuav pom Has Nplas Has, His Xas Has, Yas Kos, thiab ib tsoom yaj saub nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej, hos nej yuav raug luag ntiab mus nyob sab nraud, mas thaum ntawd nej yuav quaj ncia thiab yuav tom hniav nkawv. 29 Luag yuav tuaj Xib Fab thiab Toob Fab tuaj, tuaj Naj Fab thiab Pej Fab tuaj. Sawv daws yuav tuaj zaum ntawm rooj qav, nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. 30 Ces muaj ib co neeg ua luag qab, yuav tau ua ntej, hos ib co ua ntej yuav ua qab."

Add new comment

1 + 3 =