NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 29/1/2020

LIS PIAM 3 CAIJ NYOB NRUAB XYOOS.
Zaj paj lug tseb nplej. (MK 4 : 1 - 20)

Yes Xus rov qhia dua nyob ntawm ntug dej ntuj. Ib pab neeg coob kawg sis sau nyob ze nws, nws thiaj nce mus hauv ib lub nkoj nyob saum dej ntuj, nws zaum hauv, hos tas ib tsoom neeg nyob saum av, tim ntug nqhuab. Yes Xus ua paj lug qhia ntau yam rau lawv. Thaum nws qhia lawv, nws hais tias : "Nej mloog saib ! Tus neeg tseb nplej tawm mus tseb. Thaum nws tseb, muaj ib co noob poob rau ntawm ntug
 kev, ces noog ya tuaj noj lawm. Muaj ib co noob poob rau hauv thaj av pob zeb. Nyob ntawd tsis muaj av ntau, ces noob tuaj kaus sai, vim av tsis tob. Thaum hnub tuaj ziab, cov yub ntsws tas, vim cov yub tsis muaj cag, ces cov yub cia li qhuav. Tseem muaj ib co noob poob rau hauv cov pos. Pos hlob tuaj laum cov yub, ces cov yub ntawd txhawv tsis taus. Hos muaj ib co noob poob rau hauv thaj av zoo. Cov yub nplej ntawd hlob thiab huam, txhawv ua hnab. Tej lub noob txi peb caug lub nplej, tej lub txi rau caum lub, tej lub txi ib puas lub."
Ces Yes Xus hais tias : "Leej twg muaj pob ntseg mloog, mas cia nws mloog." 

Thaum Yes Xus nyob ntawm ib qho xu kev lawm, cov neeg nrog nws ua ke thiab Pab Kaum Ob nug nws txog cov paj lug ntawd. Yes Xus hais rau lawv tias : "Ntuj pub cov lus tob qhia txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej rau nej. Hos cov neeg no, lawv nyob sab nraud, ces ib puas tsav yam yog paj lug rau lawv. Kom xwv lawv sib zog ntsia, los lawv tsis pom, lawv mloog ntsoov, los lawv tsis to taub, tsam lawv yuav tsum hloov siab, ces Ntuj ho yuav zam rau lawv."
Yes Xus hais rau lawv tias : "Nej tsis to taub zaj paj lug no lod ? Yog li, nej yuav ua cas to taub cov paj lug tas huv si ? Tus tseb noob, nws tseb Lo Lus. Cov uas nyob ntawm ntug kev txais Lo Lus, yog cov neeg uas tau hnov Lo Lus. Tab sis, Xas Tas tuaj rho Lo Lus uas nyuam qhuav tseb rau hauv lawv tam sim ntawd lawm. Cov uas txais cov noob tseb rau hauv thaj av pob zeb, yog cov neeg uas thaum lawv hnov Lo Lus, lawv zoo siab txais. Tab sis lawv tsis muaj cag nyob nruab siab, thiab lawv yog neeg tsis ruaj : thaum muaj kev txom nyem los kev raug luag hiam vim Lo Lus, mas lawv ntog tam sim ntawd. Tseem muaj ib co txais cov noob tseb rau hauv cov pos : yog cov neeg uas tau hnov Lo Lus. Tab sis ntiaj teb kev txob xeeb, nyiaj txiag kev ntxias, thiab lub siab ntshaw ntau yam txeem mus laum Lo Lus, ces Lo Lus txi tsis taus txiv. Hos cov uas txais cov noob tseb rau hauv thaj av zoo yog cov neeg uas hnov Lo Lus, lawv txais, thiab lawv txi txiv. Ib tug txi peb caug lub, ib tug txi rau caum lub, lwm tus txi ib puas lub."

Kwv tij sawv daws, nyob rau hauv zaj nyeem ntawv Moo Zoo hnub no qhia tseeb tias, Huab Tais Yes Xus tau tseb ib cov noob uas yog txoj kev ntseeg nyob rau hauv peb txhua txhia tus lub siab. 
Li ntawd, qhov txuas ntxiv mus yog peb lub luag hauj lwm, uas peb yuav qhib siab, ua kom txoj kev ntseeg loj hlob tuaj thiab tawg paj txi txiv tau thiab nrhau cag rau hauv peb lub neej, kom nws hloov peb lub neej mus taug Huab Tais Tswv Ntuj txoj kev zoo, ces peb yuav koom nrog Huab Tais Yes Xus mus ua ib ke, thiab rog nws ua ib tug, peb yuav nyob hauv nws mus sim.

Tus nthuav : XH. Xyooj Tuam Lis, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

4 + 0 =