NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 28/10/2019

LK 6 : 12-19

12 Ob peb hnub ntawd, Yes Xus mus teev Ntuj pem roob, nws teev Tswv Ntuj ib hmos. 13 Thaum kaj ntug, nws hu nws cov thwj tim los, nws xaiv kaum ob leeg, nws hu lawv ua Hauv Paus Xa Lus. 14 Yog Xis Moos, uas nws tis npe hu ua Pob Zeb, As Nres, Pob Zeb tus kwv, Yas Kos, Zam, Fis Lis Pos, Npas Tos Los Mas Yos, 15 Mas Tais, Tos Mas, Yas Kos uas yog As Fas Yos tus tub, Xis Moos Siab Kub, 16 Yus Das, Yas Kos tus tub, thiab Yus Das Kas Lis Yaus, uas yog tus ntxeev siab.

 17 Yes Xus nrog cov Hauv Paus Xa Lus nqes los, nws sawv saum ib qho chaw tiaj. Muaj Yes Xus ib tsoom thwj tim thiab ib pab neeg coob kawg tuaj ntawm xeev Yus Das, ntawm Yes Lus Xas Les, ntawm ntug dej ntuj Tws Los thiab Xis Doos tuaj. 18 Lawv tuaj mloog Yes Xus thiab thov nws kho lawv cov mob. Cov uas raug tej tus dab tsis huv tsim lawv, puav leej rov zoo tas. 19 Ces tas tsoom sid nrhiav kom tau kev kov Yes Xus, vim muaj ib lub zog tawm hauv nws los kho sawv daws zoo tas huv si.

Add new comment

13 + 1 =