NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 26/12/2019

Tes Fas Nos raug tsoom sid tua.

Caij Yes Xus Yug Los.

Cov Tshaj Ntuj Lus Raug Luag Hiam (MT 10 : 17-22)
Yes Xus hais rau cov Thwj Tiam tias : "Nej ceev faj txog neeg, lawv yuav mus kom nej rau cov rooj txwj laus txiav txim, lawv yuav nplawm nej hauv cov tsev txoos. Luag yuav coj nej mus rau cov nom thiab cov vaj vim kuv, kom nej ua tim khawv txog kuv nyob ntawm cov nom tswv thiab cov teev pej kum dab xub ntiag. Thaum luag ntes nej, mas nej tsis txhob txhawj tias yuav hais li cas thiab yuav teb dab tsi. Lub sij hawm ntawd, Ntuj yuav muab cov lus teb rau nej. Li ntawd, yuav tsis yog nej hais lus, yog nej Txiv tus Ntsuj Plig yuav hais tawm hauv nej los. Tus tij yuav muab tus kwv muag rau luag tua, leej txiv yuav mus kom nws tus me nyuam rau luag. Tej me nyuam yuav sawv tiv niam thiab txiv, thiab yuav muab nkawd tua. Sawv daws yuav ntxub nej vim kuv lub npe. Tab sis, tus twg ua siab ntev nyiaj txog qhov kawg, mas nws yuav txais kev cawm. 

Add new comment

7 + 2 =