NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 25/12/2019

Caij Yes Xus Yug Los.

Leej Lo Lus Lub Hwj Chim (Z 1 : 1-5,9-14)
Thaum lub hauv paus, Leej Lo Lus yeej nyob txawm lawm. Leej Lo Lus nyob ze Tswv Ntuj. Leej Lo Lus yog Tswv Ntuj. Thaum lub hauv paus, Leej Lo Lus nyob ze Tswv Ntuj. Tas ib puas tsav yam tshwm los vim nws. Yog tsis muaj nws, mas tsis muaj ib yam dab tsi tshwm tau los nyob. Txoj sia xeeb txawm nyob hauv nws. Txoj sia yog neeg qhov pom kev. Ces qhov pom kev ci hauv qhov tsaus ntuj, qhov tsaus ntuj thaiv tsis tau qhov pom kev.
Qhov pom kev uas yog qhov tseeb, ci tuaj ziab txhua leej tib neeg, nws tuaj nyob hauv lub sim ceeb. Nws yeej nyob txawm hauv lub sim ceeb no. Yog nws ua kom muaj lub sim ceeb no tshwm los, tsis kav lub sim ceeb tsis paub nws. Nws los nyob hauv nws tsev, tsis kav nws cov neeg tsis txais nws. Tab sis, cov neeg uas txais nws thiab ntseeg txog nws lub npe, mas nws pub hwj huam rau lawv kom los ua Tswv Ntuj cov me nyuam tas huv tib si. Cov ntawd, yog cov uas tsis yug ntawm ntshav los, tsis yog lub cev nqaij xav kom lawv yug los, thiab kuj tsis yog neeg lub siab xav kom lawv yug los. Lawv yog cov yug ntawm Tswv Ntuj los. Ces Leej Lo Lus xeeb los ua ib lub cev neeg, nws nrog peb nyob. Peb tau ntsia ntsoov nws lub hwj chim. Yog lub hwj chim uas Leej Tub twm zeej tau ntawm Leej Txiv los. Leej Tub muaj txiaj ntsim thiab qhov tseeb nyob puv hauv nws. 

Add new comment

3 + 3 =