NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 25/10/2019

LK 12 : 54-59

54 Yes Xus tseem hais rau tsoom neeg sawv daws tias : "Thaum nej pom huab sawv ntxoov sab hnub poob, tam sis ntawd, nej hais tias ntuj yuav los nag, ces kuj los nag tiag. 55 Thaum nthwv cua qab teb tshuab tuaj, nej hais tias tshav yuav kub, mas muaj li ntawd tuaj tiag. 56 Neeg zoo sab nraud, nej paub ntsuas lub ntuj lub teb tus yam ntxwv, ua cas nej ntsuas tsis tau lub zim txwv no tej xwm ? 57 Vim li cas nej tsis txiav nej tias qhov ncaj yog qhov twg ? 58 Yog koj nrog tus ntxub koj mus cuag nom, mas thaum koj tseem txog ib tog kev, koj yuav ua tib zoo nrog nws hais kom haum. Tsam nws coj koj mus rau tus nom txiav txim, ces tus nom txiav txim muab koj cob nkaus rau tub ceev xwm. Tub ceev xwm muab koj pov rau hauv tsev loj faj. 59 Kuv hais rau koj : Koj yuav tsis tawm hauv tsev loj faj mus txog thaum koj rho nyiaj qab nas txog xus kawg los them kom tas.  

Add new comment

6 + 1 =