NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 24/12/2019

Lis piam 4 Caij Tos Huab Tais.

Zam Yug Los (LK 1 : 67-79)
Ces Leej Ntuj Plig Ntshiab los nyob puv hauv tus me nyuam leej txiv Ntxas Kas Lias. Ntxas Kas Lias ua yaj saub hais tias : "His Xas Lais tus Huab Tais  Ntuj nto koob meej, vim nws tuaj xyuas thiab tuaj npo nws haiv neeg. Nws tsa ib txog kev cawm muaj zog rau peb nyob hauv nws tus tub txib Das Vis tsev neeg. Nws ua raws li nws kom cov yaj saub ntshiab txheej thaud xub qhia tias : nws yuav cawm peb ntawm peb cov yeeb ncuab, thiab ntawm cov neeg ntxub peb txhais tes. Nws tau hlub peb cov yawg koob. Nws nco ntsoov txog cov lus ntshiab nws nrog lawv cog, nws nco ntsoov txog lo lus nws cog rau peb txiv Has Nplas Has tias nws yuav ua kom peb txhob ntshai, nws yuav npo peb ntawm peb cov yeeb ncuab txhais tes, peb thiaj tau kev tsob hwb nws hauv txoj kev ntshiab thiab txoj kev ncaj nyob ntawm nws xub ntiag tas peb sid. Hos koj, me tub, luag yuav hu koj ua Leej Nyob Siab tus yaj saub. Koj yuav mus tom Huab Tais hauv ntej, koj yuav npaj nws txoj kev. Koj yuav qhia nws haiv neeg paub txoj kev cawm, uas tawm ntawm txoj kev zam txhaum los. Peb tus Tswv Ntuj lub siab hlub mos nyoos, nws xa lub hnub saum txheej siab tuaj xyuas peb. Nws kaj cov neeg zaum hauv qhov tsaus ntuj thiab cov nyob hauv kev tuag tus duab ntxoo. Nws hwj peb txhais taw mus taug txoj kev thaj yeeb."

Add new comment

3 + 0 =