NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 19/1/2020

CAIJ NYOB NRUAB XYOOS 2
Zam ua tim khawv. (Z 1 : 29-34)

Tej ntawd tshwm sim tuaj nyob Npes Tas Nias, nyob sab dej Yos Las Das tim ub, ntawm thaj chaw uas Zam ua kab ke ntxuav. Hnub tom qab, Zam pom Yes Xus tuaj ze ntawm nws, nws hais tias : "Nej ntsia Tswv Ntuj tus Yaj, tus daws qab ntuj neeg cov txhaum. Tus ntawd yog tus uas kuv hais txog nws tias : Muaj ib tug neeg lawv kuv qab, nws yuav tuaj, nws twb huas kuv ntej lawm, vim nws xub nyob dua kuv. Kuv tsis tau paub nws, tab sis kuv tuaj ua kab ke ntxuav nyob hauv dej kom xwv nws tawm los rau His Xas Lais pom xyeem."
Ces Zam ua tim khawv hais tias : "Kuv pom Leej Ntuj Plig nqes saum ntuj xws li ib tug nquab los rau saum nws. Kuv tseem tsis tau paub nws, tab sis Tus xa kuv tuaj ua kab ke ntxuav hauv dej, nws hais rau kuv tias : Tus uas koj yuav pom Leej Ntuj Plig nqes los nyob saum nws, mas nws yog tus ua kab ke ntxuav nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab. Kuv tau pom, ces kuv ua tim khawv tias nws yog Tswv Ntuj tus Xaiv."

Kwv tij sawv daws, kev sib ntsib ntawm Huab Tais Yes Xus thiab Zam nkawd, Zam tau hais qhia tias, Yes Xus yog tus “Yaj Txi Tswv Ntuj, tus tuaj them lub qab ntuj neeg txhaum.”
Yog tus uas Zam xub tau tshaj txog tias nws yog Leej Pleev, yog tus tuaj ua Zam qab tiam sis, nws ua Zam ntej, vim nws yog tus ib txwm nyob. Tsis tas li ntawd, nws tseem yuav ua lub Cim Ntxuav rau neeg ntiaj teb sawv daws nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab. Qhov no yog Zam lo lus uas nws tau tshaj rau sawv daws, Zam ua tim khawv txog nws lo lus no meej tseeb kawg. 
Ntau zaus peb paub Leej Pleev yog vim peb tau kawm ntawm peb tus Xib Hwb qhia peb, tiam sis, zaum no peb tau hnov Zam uas yog Tswv Ntuj tus Yaj Saub uas Tswv Ntuj tau xa tuaj ua Huab Tais Yes Xus ntej, nws tau hais tseeb txog tias Yes Xus yog Leej Pleev, yog tus Yaj Txiv Tswv Ntuj, yog tus uas tuaj daws qab ntuj neeg txhaum. 
Nyem no peb sim rov nug peb tus kheej saib peb puas ntseeg txog lo lus no, nyob rau hauv peb siab, peb puas ntseeg tas siab tas ntsws tiag tiag.

Tus nthuav : XH. Xyooj Tuam Lis, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

1 + 6 =