NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 15/1/2020

Yes Xus kho Xis Moos niam tais.

CAIJ NYOB NRUAB XYOOS.
Yes Xus kho neeg mob nyob hauv Kas Fas Naus. (MK 1 : 29-39)

Tam sim ntawd, Yes Xus tawm hauv tsev txoos, nws nrog Yas Kos thiab Zam nkawd mus hauv Xis Moos thiab As Nres nkawd tsev. Xis Moos niam tais mob kub cev, nws pw saum txaj. Tam sim ntawd, lawv tham txog tus niam tais rau Yes Xus paub. Yes Xus txav los tuav niam tais txhais tes, tsa nws sawv. Tus mob kub cev cia li thim hlo. Ces nws tsob hwb lawv.

Yav tsaus ntuj, thaum lub hnub poob qho lawm, sawv daws coj tas nrho cov neeg mob thiab cov raug dab huv si tuaj rau Yes Xus. Tas lub nroog sau nthwv tuaj nyob ua ke ntawm nws qhov rooj. Yes Xus kho neeg coob coob, cov uas nyias raug nyias hom mob, thiab nws tseem ntiab ntau tus dab tawm. Nws tsis pub dab hais lus li, vim cov dab paub nws.
Thaum sawv ntxov, thaum tseem tsaus ntuj nti, Yes Xus sawv, nws tawm mus rau ib qho chaw tsis muaj neeg, ces nws teev Ntuj nyob ntawd. Xis Moos thiab  nws cov npawg raws Yes Xus qab. Thaum lawv nrhiav tau Yes Xus, lawv hais rau nws tias : "Sawv daws nrhiav koj."
Yes Xus hais rau lawv tias : "Peb mus lwm qhov chaw, hauv cov zej zog nyob tsis deb ntawm no, kom kuv tau kev tshaj lus nyob ntawd thiab, yog vim li ntawd, kuv thiaj tawm tuaj".
Ces Yes Xus mus thoob lub xeev Nkas Lis Lais, nws tshaj lus nyob hauv cov tsev txoos, thiab nws ntiab dab phem.

Add new comment

6 + 10 =