NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 13/2/2020

LIS PIAM 5 CAIJ NYOB NRUAB XYOOS.
Yes Xus kho tus poj niam Xis Lias Fes Nis Xias tus ntxhais. (MK 7 : 24 - 30)

Yes Xus sawv kev ntawd mus rau Tws Los xeev ntuj. Nws mus hauv ib lub tsev, nws tsis xav kom muaj neeg paub, tab sis nws tsiv nraim tsis tau. Tam sim ntawd, muaj ib tug poj niam uas nws tus ntxhais raug ib tug dab tsis huv, nws tau hnov luag hais txog Yes Xus, nws tuaj txhos caug ntawm Yes Xus taw. Tus poj niam ntawd yog ib tug Hes Las, yug los nyob Xis Lias Fes Nis Xias xeev ntuj, nws thov kom Yes Xus ntiab tus dab tawm hauv nws tus ntxhais. Yes Xus hais rau nws tias : "Koj cia cov me nyuam noj kom tsau tso, vim yuav muab cov me nyuam cov mov los pub me nyuam dev noj mas tsis zoo."
Tab sis tus poj niam teb rau Yes Xus tias : “Huab Tais, yog li koj hais ! Tab sis, cov me nyuam dev nyob hauv qab rooj, lawv noj tej tsig mov poob ntawm cov me nyuam neeg los.”
Ces Yes Xus hais rau tus poj niam tias : "Vim koj hais lo lus no, koj rov mus mog, tus dab twb tawm hauv koj tus ntxhais lawm."
Tus poj niam rov mus txog tsev, nws pom tus me nyuam pw saum txaj, tus dab tawm lawm.  

Add new comment

9 + 5 =