NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 13/1/2020

Lis Piam 1 Caij Nruab Xyoos

Yes Xus hu thawj plaub tug Thwj Tim (MK 1 : 14-20)
Thaum luag ntes Zam lawm, ces Yes Xus mus Nkas Lis Lais teb. Nws tshaj lub Moo Zoo qhia txog Tswv Ntuj, nws hais tias : "Txog lub caij teem lawm, Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los txog ze lawm : nej hloov siab, nej ntseeg txog lub Moo Zoo mog."
Yes Xus taug ntug dej ntuj Nkas Lis Lais, nws pom Xis Moos, thiab Xis Moos tus kwv As Nres. Nkawd tab tom pov vas rau hauv dej ntuj, vim nkawd yog tub puav ntses. Yes Xus hais rau nkawd tias : "Neb raws kuv mus, kuv yuav muab neb hloov ua tub puav neeg."
Nkawd tso plhuav cov vas puav ntses tseg tam sis ntawd, nkawd raws Yes Xus mus.
Yes Xus mus ntxiv me ntsis tom ntej, nws pom Yas Kos, uas yog Ntxes Npes Dais tus tub, thiab Yas Kos tus kwv Zam. Nkawd kuj nyob hauv nkoj thiab, nkawd tseem tab tom ntxiv cov vas ntses. Yes Xus hu nkawd. Ces nkawd tso plhuav nkawd txiv Ntxes Npes Dais tam sis ntawv thiab cov tub zog rau hauv nkoj, nkawd raws Yes Xus mus.

Kwv tij sawv daws, peb yuav ntseeg tias Huab Tais Tswv Ntuj saib xyuas peb, peb yuav hloov peb txoj kev xav, peb tsis txhob me siab rau tej yam uas peb ntshaw, peb txhob me siab rau tej yam uas los tsis tau txog, tiam sis, peb yuav zoo siab rau yam uas peb muaj, uas Tswv Ntuj pub rau peb. 
Tab yog luag tej yuav thuam peb, yuav hnyos peb, tab sis, yog peb muab ua tib zoo ntsia rau peb lub neej yav dhau los, peb yuav pom tias, txawm peb yuav ntsib kev nyuaj siab npaum li cas, tsis kav Tswv Ntuj nyob nrog nraim peb, nws saib xyuas peb, nws txhawb peb lub zog, kom peb muaj peev xwm hla dhau ib puas tsav yam xwm txheej, nws yuav pub kom peb muaj kev kaj siab, thiab nws yuav txhab yam uas peb tsis muaj kom muaj ntxiv, yog peb muaj kev tso siab rau nws, mas peb yuav tau lub neej nyob kaj lug.

Tus nthuav : XH. Xyooj Tuam Lis, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

1 + 2 =