NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 1/2/2020

LIS PIAM 3 CAIJ NYOB NRUAB XYOOS.
Cua daj cua dub rov tus. (MK 4 : 35 - 41)

Hnub ntawd, thaum tsaus ntuj zuag, Yes Xus hais rau lawv tias : "Peb hla mus sab ntug dej tid."
Ces lawv tso tsoom sid tseg. Lawv coj Yes Xus mus, nws cia li mus zoo li ntawd rau hauv nkoj. Muaj ib co nkoj nrog nws mus thiab.
Muaj ib nthwv khaub zeeg cua loj kawg sawv tuaj. Dej nphau nphwv los rau hauv nkoj, ces lub nkoj twb puv dej tas lawm. Yes Xus nyob tom tw nkoj, nws tsaug zog saum lub hauv ncoo. Lawv
tsa Yes Xus, lawv hais rau nws tias : "Xib Hwb, peb yuav tuag, koj tsis quav ntsej lod ?"
Yes Xus tsim dheev, nws txwv cua, nws hais rau dej ntuj tias : "Tswm seeb ! Koj nyob twj ywm !"
Ces cua tu nrho, dej ntuj rov tus yees. Yes Xus hais rau lawv tias : "Ua cas nej ntshai ua luaj ? Nej tseem tsis tau ntseeg lod ?"
Lawv ntshai kawg, lawv sib tham hais tias : "Tus ntawd yog leej twg ? Txawm tias yog cua thiab dej ntuj los yeej mloog nws lus ?" 

 

Add new comment

2 + 0 =