NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 12/1/2020

Yes Xus txais Cim Ntxuav

Yes Xus txais kab ke ntxuav. (MT 3 : 13 - 17)
Lub zim txwv ntawd, Yes Xus tawm hauv xeev Nkas Lis Lais mus cuag Zam ntawm tus dej Yos Las Das, kom Zam ua kab ke ntxuav rau nws. Zam tsis kam, Zam hais tias : "Kuv yog tus yuav tsum thov koj ntxuav kuv, tab sis, koj ho tuaj cuag kuv."
Yes Xus teb rau Zam tias : "Nyem no, cia koj ua rau kuv : wb thiaj tau ua raws txoj kev ncaj."
Ces Zam ua raws li Yes Xus hais. Yes Xus txais kab ke ntxuav tas, nws tawm hauv dej los tim ntug nqhuab tam sis ntawd. Ces ntuj qhib plho : Zam pom Tswv Ntuj tus Ntsuj Plig nqes xws li ib tug nquab los rau saum Yes Xus. Thiab ib lub suab nrov saum ntuj tuaj hais tias : "Tus no yog kuv Leej Tub uas kuv nyiam. Nws yog kuv qhov chaw zoo siab." 

Nyob rau hauv zaj no, peb yuav pom tias, Zam Ntxuav Plig nws txo nws qis, kom xwv zeej tsoom pom tias tus tuaj ua nws qab uas yog Huab Tais Yes Xus thiaj yog tus nyob siab, vim Zam tsuas yog Tswv Ntuj tus tub txib uas tuaj npaj kev tos Tswv Ntuj Leej Tub, nws ua kab ke ntxuav nyob hauv dej rau zeej tsoom neeg xwb. Hos Huab Tais Yes Xus thiaj yog tus yuav ntxuav peb sawv daws nyob rau hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab. 
Tus Yaj Saub His Xais kuj hais tias, Tswv Ntuj tus tub txib zoo, nws yuav ua qhov xis Tswv Ntuj siab. Tswv Ntuj lub tswv yim nyob nrog nws, nws hais qhov tseeb thiab nws ua qhov ncaj, nws yuav tsis ntaus siab me, yuav tsis qaug zog mus txog hnub nws tsav kev ncaj kav ntiaj teb.
Thaum Tswv Ntuj Leej Ntuj Plig nqes los nyob hauv Yes Xus yam li peb tau hnov nyob rau hauv zaj no, thaum Yes Xus txais kab ke ntxuav ntawm Zam. Nyob rau hauv ntawv Hauj Lwm piav tias, Yes Xus mus qhov twg los nws tsuas ua qhov zoo. Li ntawd, Tswv Ntuj tus tub txib yuav tsis ntxhov siab txog yam uas los tsis tau txog, tiam sis, nws yuav xav txog qhov nws tab tom ua tias, nws yuav ua li cas thiaj zoo.

Tus nthuav : XH. Xyooj Tuam Lis, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

6 + 2 =