NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 1/11/2019

LK 14 : 1-6

Yes Xus kho ib tug neeg mob plab zag.

1 Muaj ib zaug, hnub Xas Npas Tos, Yes Xus tuaj noj ib pluag mov nyob hauv cov Fas Lis Xais ib tug thawj coj tsev. Lawv nyas ntshis Yes Xus. 2 Tab tom muaj ib tug neeg mob plab zag nyob ntawm nws xub ntiag. 3 Ces Yes Xus hais rau cov Kws Lij Choj thiab cov Fas Lis Xais tias : "Hnub Xas Npas Tos, puas kheev kho mob los tsis kheev ?" 4 Lawv nyob ntsiag to. Ces Yes Xus tuav tus mob plab zag, Yes Xus kho nws zoo hlo, ces Yes Xus kom nws rov mus tsev. 5 Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : "Yog nej ib tug tub los ib tug nyuj poob rau hauv ib lub qhov tim thaj hnub Xas Npas Tos, nej leej twg thiaj yuav tsis rub nws tawm tam sis ntawd ? ” 6 Lawv teb tsis tau dab tsi rau lo lus ntawd.  

 

Nyob rau hauv zaj no Huab Tais Yes Xus hais rau cov Fas Lis Xais thiab cov Kws Lij Choj tias : “Yog nej muaj ib tug tub los ib tug Nyuj poob ib lub qhov tim thaj hnub Xas Npas Tos, nej leej twg thiaj yuav tsis rub nws tawm tam sim ntawd ?”

Lo lus no ua rau cov Kws Lij Choj thiab cov Fas Lis Xais yoob tas, vim lawv yog cov tuav txoj cai tias tsis pub ua hauj lwm hnub Xas Npas Tos. Lo lus no yog Huab Tais Yes Xus xav qhia peb tias, qee zaus peb tsis txhob muab txoj cai los saib hlob dua kev sib nyiam sib hlub.

Kwv tij Hmoob, yog hais txog txoj cai, peb hmoob kuj muaj txoj kev txoj cai nyob rau hauv peb kev ua neej ib yam nkaus thiab, tab sis yog peb muab los saib zoo zoo, mas tej kev cai ntawd peb tej poj yawg txwv koob tsim los qhia kom peb muaj kev sib nyiam sib hlub thiab sib huab hwm xwb. Tab sis, ntau zaus peb muab txoj kev txoj cai los saib hlob dhau txoj kev sib nyiam sib hlub. 

Muab piv rau kev ua tshoob ua kos, thaum peb pom tias ib tog ua dhau me ntsis txoj cai, los yog ua tsis raws txoj cai, mas ib tog tsis zoo siab, muaj kev sib npau taws, sib cav sib ceg. Ib tog ua txhaum rau ib tog mas ib tog tsis zoo siab, mas lwm zaus rov muaj kev sib pauj kua zaub ntsuab. Ib txheej ua dhau ib txheej, los txog niaj hnub nyeem no los tseem tsis txawj muab tso tseg. Peb hmoob yeej ib txwm coj li ntawd, peb thiaj tsis txawj sib hlub, peb tsis txawj sib zam. Yog peb coj li no, ces peb zoo tsis txawv cov Fas Lis Xais thiab cov Kws Lij Choj ntawd, uas lawv nrhiav cai rau Huab Tais Yes Xus, lawv tos ntshis Huab Tais Yes Xus ua tsis raws txoj cai, mas lawv nrhiav teeb meem rau Huab Tais Yes Xus kiag. Muab hais los cov Kws Lij Choj thiab cov Fas Lis Xais tseem paub hwm Tswv Ntuj, lawv tseem txawj ntshai kev txhaum kev npam, hos peb Hmoob ib txhia twb tsis hwm Ntuj thiab twb tsis txawj ntshai kev txhaum kev npam thiab, yog li ntawd, peb yuav ua cas nrhia tau kev ua lub neej nyob thaj yeeb nyab xeeb.

Huab Tais Yes Xus cov lus qhia puav leej yog yam muaj nuj nqis rau peb. Yam li tus nyuj uas hais txog nyob rau hauv zaj no los yeej muaj nuj nqis rau lawv tus tswv, thiab lawv tus tub yeej yog tus muaj nuj nqis tshaj rau lawv lub cuab lub yig. Yog li ntawd, Huab Tais Yes Xus thiaj muab ob tug no coj los ua piv txwv nug lawv tias, yog nej tus tub los yog nej tus nyuj tab rov raug xwm txheej nyob rau hauv hnub Xas Npas Tos, mas nej puas yuav pab nws, ces lawv thiaj teb tsis tau. 

Kwv tij sawv daws, nyob rau hauv lub Moo Zoo hnub no, mas yog Huab Tais Yes Xus qhia kom peb txawj sib nyiam sib hlub, peb txawj hlub luag tej, vim Huab Tais Yes Xus hlub peb, thaum nws pom dheev ib tug neeg twg tab tom raug mob raug ntsaj, mas nws hlub lawv thiab nws ces tes pab thiab kho tus neeg mob tam sim ntawd. Nws tsis lam yuav hais tias, hnub no kuv tsis khoom, los kuv tsis xyeej es cia tag kis los yog lwm hnub koj tuaj cuag kuv kuv mam pab koj, tiam sis, nws ntsia mus rau hauv neeg ntawd lub siab, nws paub tias, tus neeg mob, tos ntshis tus kws kho mob txhua lub sij hawm, kom pab nws. Yog li ntawd, Huab Tais Yes Xus nkag siab cov neeg txom nyem ntawd lub siab zoo tshaj plaws, nws pom dheev xwb, nws cev tes pab tam sim ntawd kiag.

Kwv tij sawv daws, Huab Tais Tswv Ntuj pub txiaj ntsim rau peb txhua txhia tus neeg, kom nyias muaj peev xwm mus lawm nyias ib yam. Yam li Leej Ntshiab Paj Lug tau hais tseg, tej tus txawj kho mob, tej tus txawj hais lus zoo, tej tus txawj ua tau hauj lwm zoo, tej tus txawj khwv nyiaj, tej tus muaj lub tswv yim ntshe txawj qhia tus ub tug no. Yog tias peb txawj sib hlub thiab sib pab, thaum peb pom tej tug neeg raug txom nyem, yog peb txawj siv peb lub peev xwm los mus pab lawv dawb dawb mas ntshe yuav yog ib qho zoo heev. 

Add new comment

6 + 5 =