NTAWV NTSHIAB HAUV HNUB TIM 30 LUB 4 HLIS 2021

NTAWV HAUJ LWM (HL13:26-33)
Kwv tij, nej yog Has Nplas Has cov tub, thiab nej cov uas hwm Ntuj nyob ntawm no, Ntuj xa cov lus ceeb toom txog txoj kev cawm neeg no tuaj rau nej.
Cov nyob Yes Lus Xas Les thiab cov nom tswv tau ua raws nraim li cov Yaj Saub cov lus uas peb nyeem niaj hnub xav npas tos, tab sis lawv tsis paub tias lawv tau ua li ntawd. Lawv nrhiav tsis tau ib yam dab tsi nyob hauv Yes Xus kom txaus muab nws tua. Tab sis lawv txiav txim rau nws, thiab lawv thov kom Pis Las Tos muab Yes Xus tua.
Thaum lawv ua tas raws li Ntawv sau tseg lawm, mas lawv daws nws saum tus ntoo los thiab lawv muab nws lub cev mus zwm ntxa. Tab sis Tswv Ntuj tsa nws sawv rov los lawm. Tau ntev hnub los, Yes Xus twb tawm los xyuas cov neeg nrog nws tuaj ntawm Nkas Lis Lais tuaj rau hauv Yes Lus Xas Les. Yog cov neeg uas nyem no ua nws tim khawv rau tsoom pej xeem sawv daws pom.
Hos peb, mas peb tshaj lub Moo Zoo rau nej; yog lo lus uas Ntuj cog rau peb cov yawg koob. Tswv Ntuj tau ua raws li lo lus nws cog vim peb yog lawv cov tub. Tswv Ntuj tau tsa Yes Xus sawv rov los. Nyob hauv thawj zaj nkauj paj nruag, muaj lo lus sau tseg tias ‘Koj yog kuv Leej Tub. Hnub no, kuv xeeb koj.’

ZAM NTAWV MOO ZOO (Z14:1-6)
Yes Xus hais tias “Nej tsis txhob ntxhov siab mog. Nej ntseeg txog Tswv Ntuj, nej ntseeg txog kuv thiab mog.
Nyob hauv kuv Txiv tsev, muaj ntau chav. Yog tsis muaj, mas kuv yuav tsis hais rau nej tias kuv mus npaj ib qho chaw rau nej. Thaum kuv mus npaj tau ib qho chaw rau nej lawm, kuv yuav rov los coj nej mus nyob ze kuv, kom xwv kuv nyob qhov twg, nej nrog kuv nyob qhov ntawd. Nej paub txoj kev mus txog qhov chaw kuv yuav mus.
Tos Mas hais rau Yes Xus tias “Huab Tais, peb tsis paub koj yuav mus qhov twg. Peb yuav ua cas paub txoj kev?”
Yes Xus hais rau Tos Mas tias “Kuv yog Txoj Kev, yog Qhov Tseeb, thiab yog Txoj Sia. Tsis muaj leej twg mus cuag Leej Txiv tau, yog nws tsis los ntawm kuv.”

 

Add new comment

5 + 9 =