NTAWV NTSHIAB HAUV HNUB TIM 3 LUB 5 HLIS 2021

KOS LIS NTHOS, TSAB 1 (1KLN15:1-8)
Kwv tij sawv daws, kuv rov qab hais kom nej nco ntsoov txog lub Moo Zoo uas kuv tau tshaj rau nej. Nej tau txais, thiab nej nyob ruaj nreb hauv lub Moo Zoo ntawd. 
Yog nej ntseeg raws nraim li kuv tau tshaj rau nej, mas nej yuav txais kev cawm nyob hauv lub Moo Zoo. Yog lub Moo Zoo cawm tsis tau nej, mas nej ntseeg dag xwb. 
Qhov kuv tau qhia rau nej, mas yog qhov kuv xub tau txais: yam li Yes Xus yeem tuag kom tau ntxuav peb cov txhaum pov tseg, raws li Ntawv Ntshiab xub hais. 
Lawv muab nws zwm rau hauv ntxa, ces hnub peb, nws sawv rov qab los, raws li Ntawv xub hais. Nws yees tawm los rau Pob Zeb pom tas, ces nws rov tawm tuaj rau pab kaum ob leeg pom. 
Tom qab no, Yes Xus tseem yees tawm los rau ib pab kwv tij muaj tsib puas leej ib txhij pom. Cov ntawd, muaj qee leej twb tuag lawm, tiam sis cov coob tseem ua neej nyob txog tav no. 
Tom qab no, Yes Xus tseem tawm los rau Yas Kos pom, thiab muaj ib zaug rau tas nws cov Hauv Paus Xa Lus huv tib si pom. 
Kuv yog tus puag tom tw, xws li ib tug me nyuam yug los tsis tau puv hli, tsis kav Yes Xus kuj tawm tuaj rau kuv pom thiab.

ZAM NTAWV MOO ZOO (Z14:6-14)
Yes Xus hais rau Tos Mas tias "Kuv yog Txoj Kev, yog Qhov Tseeb, thiab yog Txoj Sia. Tsis muaj leej twg mus cuag Leej Txiv tau, yog nws tsis los ntawm kuv. Yog nej paub kuv, mas nej kuj paub kuv Txiv thiab. Nyem no, nej twb paub nws thiab twb pom nws lawm.”
Fis Lis Pos hais rau Yes Xus tias “Huab Tais, koj pub peb pom Leej Txiv, mas peb thiaj txaus siab.”
Yes Xus hais rau Fis Lis Pos tias “Fis Lis Pos, kuv nrog nej nyob ntev npaum no, koj tseem tsis paub kuv thiab lod? Tus twg pom kuv, mas nws pom Leej Txiv. Ua cas koj thiaj hais tau tias koj pub peb pom Leej Txiv? 
Koj tsis ntseeg tias kuv nyob hauv Leej Txiv, thiab Leej Txiv nyob hauv kuv lod? Cov lus uas kuv hais rau nej, tsis yog kuv hais kuv; yog Leej Txiv uas nyob txawm hauv kuv nws ua nws cov hauj lwm. 
Nej ntseeg kuv mog: kuv nyob hauv Leej Txiv, thiab Leej Txiv nyob hauv kuv. Txawm li cas, los nej yuav tsum ntseeg, vim kuv cov hauj lwm.
Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej: Tus ntseeg txog kuv, nws kuj yuav ua cov hauj lwm kuv ua. Nws tseem yuav ua tej yam loj dua, vim kuv mus cuag Leej Txiv.
Txhua yam uas nej tuav txog kuv lub npe thov, mas kuv yuav ua huv tib si, kom xwv Leej Txiv muaj koob meej nyob hauv Leej Tub. Yog nej tuav txog kuv lub npe thov ib yam dab tsi, mas kuv yuav ua yam ntawd.”

 

Add new comment

1 + 0 =