NTAWV NTSHIAB HAUV HNUB TIM 3 LUB 4 HLIS 2021

LOS MAS (LM6:3-11)
Peb cov uas tau txais lub Cim Ntxuav nyob hauv Yes Xus Pleev, mas yog peb txais lub Cim Ntxuav nyob hauv Yes Xus txoj kev tuag. Thaum peb txais lub Cim Ntxuav peb nrog Yes Xus tuag, peb nrog nws mus hauv nws lub ntxa.

Ua li mas peb yuav coj ib lub neej tshiab xws li Leej Pleev sawv hauv yeeb ceeb rov los, vim Leej Txiv lub hwj huam tau tsa nws. Peb nrog Leej Pleev koom. Peb nrog Leej Pleev tuag, peb thiaj yuav nrog nws sawv rov los. Peb paub tseeb tias peb muab peb tus qub neeg nrog Yes Xus ntsia saum ntoo cuam, vim peb xav muab peb lub cev xib rau kev txhaum tua. Mas peb thiaj tsis ua kev txhaum cov qhev ntxiv.

Vim tias tus neeg tuag, tsis zwm rau txoj kev txhaum ntxiv. Tab sis, yog peb nrog Leej Pleev tuag mas peb ntseeg tias peb yuav nrog nws muaj txoj sia. Peb paub tias Leej Pleev sawv hauv qhov tuag los lawm, nws yuav tsis rov tuag dua, txoj kev tuag tsis muaj cuab kav tuaj raug nws ib zaug ntxiv.

Nws tuag ib zaug kom txoj kev txhaum tuag. Nyem no, nws ciaj rov los nws npuab Tswv Ntuj mus li.

Nej, mas nej kuj zoo li ntawd thiab : nej yuav saib tias nej tus neeg txhaum tuag lawm, tshuav nej tus neeg tshiab npuab Tswv Ntuj uas muaj txoj sia nyob hauv Huab Tais Yes Xus Pleev mus li.

MAS KOS NTAWV MOO ZOO (MK16:1-7)
Dhau hnub Xas Npas Tos lawm, Mab Liab Mas Ntas Las, Mab Liab uas yog Yas Kos niam, thiab Xas Los Mes lawv muas ib co tshuaj pleev neeg tuag coj mus pleev Yes Xus lub cev.

Hnub chiv lub lis piam sawv ntxov, thaum lub hnub nyuam qhuav tawm tuaj, lawv mus tom ntxa. Lawv sib tham tias “Leej twg yuav dov daim txiag zeb kaw rooj ntxas rau peb ?”

Lawv tsa muag ntsia, lawv pom tias daim txiag zeb twb dov rau ib sab lawm: daim txiag zeb ntawd loj kawg.

Lawv nkag mus hauv ntxa, lawv pom ib tug hluas zaum sab xis, nws hnav ib lub tsho dawb ntev, lawv ntshai tas nrho. Tab sis tus hluas hais rau lawv tias “Nej txhob ntshai ! Nej nrhiav Yes Xus Nas Xas Les, tus uas luag muab tua saum ntoo cuam: nws sawv rov los lawm, nws tsis nyob ntawm no. Saib qhov chaw no, yog lub chaw lawv tso nws lub cev.

Nej mus hais rau nws cov thwj tim thiab hais rau Pob Zeb tias, nws ua nej ntej mus Nkas Lis Lais: nej yuav pom nws nyob ntawd, raws li nws tau hais rau nej.”

Add new comment

1 + 0 =