NTAWV NTSHIAB HAUV HNUB TIM 28 LUB 4 HLIS 2021

NTAWV HAUJ LWM (HL12:24-13:5a)
Huab Tais lo lus hlob thiab huam vam tsis so. Npas Nas Npes thiab Xauv nkawd ua nkawd txoj hauj lwm nyob Yes Lus Xas Les tiav lawm, ces nkawd rov qab mus As Nthias Kias. Nkawd coj Zam, tus uas hu ua Mas Kos, nrog nkawd mus thiab.
Lub Koom Txoos nyob As Nthias Kias muaj ib co yaj saub thiab ib co kws txoj cai : yog Npas Nas Npes, Xis Mes Oos uas luag hu nws ua Nis Zes, Lus Xyus tus nyob Xis Les Nas teb tuaj, Mas Nas Ees uas thaum yau nws nrog tus vaj Hes Los ua phooj ywg, thiab Xauv.
Muaj ib hnub, lawv tab tom ua lub txoos teev ntuj, thiab coj cov kab ke yoo, mas Leej Ntuj Plig Ntshiab hais rau lawv tias ”Nej qee Npas Nas Npes thiab Xauv nkawd, vim kuv hu nkawd mus ua dua ib txog hauj lwm.”
Ces thaum lawv yoo mov tas thiab teev Ntuj tas, lawv tsa tes rau saum nkawd, lawv xa nkawd mus.
Leej Ntuj Plig Ntshiab xa nkawd, ces nkawd nqes mus txog nram Xes Laws Xias, nkawd caij nkoj ntaub mus rau Kws Plos. Nkawd tuaj txog Xas Las Mis, nkawd pib tshaj Tswv Ntuj Lo Lus nyob hauv cov Tsev Txoos Yus Das.

ZAM NTAWV MOO ZOO (Z12:44-50)
Yes Xus hais nrov nrov tias “Leej twg ntseeg txog kuv, mas tsis yog nws ntseeg txog kuv, yog ntseeg txog Tus Xa kuv tuaj. Leej twg pom kuv, mas nws pom Tus Xa kuv tuaj. Kuv yog qhov pom kev, kuv tuaj nyob hauv lub qab ntuj no kom xwv tus ntseeg txog kuv tsis txhob nyob hauv qhov tsaus ntuj.
Leej twg hnov kuv cov lus tab sis nws tsis ua raws, mas tsis yog kuv txiav txim rau nws; vim kuv tsis tuaj txiav txim rau lub qab ntuj neeg, kuv tuaj cawm lub qab ntuj neeg.
Tus xyeeb kuv thiab tsis txais kuv cov lus, mas nws muaj nws ib tug txiav txim, hnub kawg yog lo lus uas kuv tau hais yuav txiav txim rau nws. Vim tias tsis yog kuv hais kuv xwb, Leej Txiv uas yog Tus Xa kuv tuaj, txib kuv kom hais dab tsi thiab qhia dab tsi.
 Kuv paub tias Leej Txiv lo lus qhia yog txoj sia nyob mus li. Li ntawd, qhov kuv hais, kuv hais raws nraim cov lus uas Leej Txiv tau qhia rau kuv.”

 

Add new comment

12 + 6 =