NTAWV NTSHIAB HAUV HNUB TIM 1 LUB 5 HLIS 2021

NTAWV HAUV PAUS (HP1:26-2:3)
Tswv Ntuj hais tias "Peb yuav ua tib neeg raws li peb tus duab, kom zoo li peb me ntsis. Kom lawv ua tswv kav cov ntses nyob hauv hiav txwv, cov noog ya saum ntuj, cov tsiaj nyeg, tas txhua yam tsiaj qus thiab txhua yam kab ntsaum nkag hauv av.” 
Ces Tswv Ntuj tsim tib neeg raws li nws tus duab. Yog raws li Tswv Ntuj tus duab, mas nws thiaj tau tsim tib neeg. Nws tsim nkawd ua txiv neej thiab ua poj niam. Tswv Ntuj foom lus zoo rau nkawd thiab hais rau nkawd tias “Neb yeej meem tsim noob, yeej meem huam vam mus puv ntiaj teb thiab tswj ntiaj teb. Neb kav cov ntses nyob hauv hiav txwv, cov noog ya saum ntuj thiab tas puas tsav yam tsiaj uas nkag hauv av.”
Tswv Ntuj hais tias “"Kuv muab tas puas tsav yam nroj tsuag muaj noob uas tuaj nyob saum npoo av, kuv muab tas puas tsav yam ntoo txi txiv thiab muaj noob rau neb: tej ntawd yuav yog neb tej txhiam laj txhiam xws. 
Kuv muab tas txhua yam nroj ntsuab rau cov tsiaj qus, cov noog ya saum ntuj, tas txhua yam nkag hauv av thiab ciaj sia, kuv muab rau lawv ua txhiam xws noj.”
Ces txawm muaj li ntawd tuaj. Tswv Ntuj ntsia tas txhua yam nws tau ua txhua yam ntawd zoo kawg. Txawm muaj tsaus ntuj thiab muaj kaj ntug: yog hnub rau. 
Lub ntuj thiab lub ntiaj teb yog tsim los zoo li no, thiab tas txhua yam nyob rau hauv. Tswv Ntuj ua nws txoj num tiav tas rau hnub xya. Ces hnub xya nws thiaj so, vim nws ua nws txoj num tiav tas. 
Tswv Ntuj foom lus zoo rau hnub xya thiab muab hnub xya ua hnub ntshiab, vim nws ua nws txoj num tsim ntuj tsim teb tiav tas ces hnub ntawd nws so.

MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT13:54-58)
Yes Xus rov mus txog lub zos nws hlob, nws qhia tsoom sid nyob hauv lawv lub tsev txoos. Lawv qhuas, ces sawv daws hais tias “"Lub tswv yim thoob tsib, thiab cov hwj huam yees ntxwv ntawd, nws tau qhov twg los?
Tus ntawd, tsis yog tus kws ntoo tus tub lod? Nws niam tsis yog tus hu ua Mab Liab no lod? Thiab nws cov kwv tij tsis yog Yas Kos, Yos Xes, Xis Moos thiab Yus Das lawv lod? 
Hos tas nws cov muam tib si, tsis yog cov nrog peb nyob ua ke ntawm no lod? Tas ib puas tsav yam nws ua tau ntawd, los qhov twg los?”
Yes Xus ua lawv poob siab. Nws hais rau lawv tias “Ib tug yaj saub, tsuas yog nyob hauv lub zos nws hlob thiab nyob hauv nws tsev neeg, luag thiaj saib nws tsis muaj nqis.”
Yes Xus tsis ua hwj huam yees ntxwv ntau nyob ntawd, vim lawv tsis ntseeg.

 

Add new comment

1 + 7 =