Hnub Chiv Tim 9 Lub 4 Hlis 2023 (Sunday Homily)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 9 LUB 4 HLIS, HNUB CHIV HLA
COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 20: 1-9)

Hnub Chiv Tim 9 Lub 4 Hlis Ntuj 2022
Lub Caij Hla
Zam 20:1-9 
“Ces lwm tus thwj tim uas xub mus txog ntawm lub ntxa mam li chaws mus hauv. Nws pom, ces nws ntseeg.”
Nyob zoo…
Alleluia alleluia rau kwv tij neeg tsa sawv daws txhua leej txhua tus, Peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev sawv rov los lawm! Qhov no yog peb txoj kev ntseeg, qhov no yog peb txoj kev kaj siab lug!
Ntawv Moo hnub no muaj lub ntsiab tob tshaj, lub ntsiab hauv zaj no muaj qab hau, muaj nqis tshaj. Peb hnov tias muaj Yes Xus cov thwj tim hauv zaj no: muaj Mab Lias Mas Ntas Las, Xis Moos Pob Zeb thiab “lwm tus thwj tim.” Peb paub ob tug thwj tim xum zoo lawm, tab sis peb tseem tsis paub “lwm tus thwj tim” yog leej twg. Zam xav tso li no pov tseg. Nws tsis xav tis npe rau tus thwj tim no. nws tso li no pov tseg kom cov mloog xav tswv yim txog. Hnub chiv hla no kuv xav qhia txog tus “lwm tus thwj tim” no vim rau qhov hais tias nws yog tus piv txwv hauv txoj kev ntseeg txog Yes Xus rau peb sawv daws pom.
3 tug thwj tim chaws mus hauv lub ntxa, lawv pom cov hlab ntaub nyob ntawd, lawv pom daim ntaub qhwv taub hau kauv cia nyob lwm qhov, tsis xyaw cov hlab ntaub. Tab sis mas muaj ib tug thwj tim ntseeg, yog hais tias “lwm tus thwj tim.” Mab Lias Mas Ntas Las thiab Xis Moos Pob Zeb tseem tsis tau ntseeg. Nkawd xav tias muaj neeg nqa Yes Xus lub cev tawm hauv ntxa lawm. Nkawd xav tias Yes Xus tsis sawv rov los ib yam li nws hais. 
Kwv tij sawv daws, hauv Ntawv Moo Zoo zaj no peb pom tias tej zaus kev ntseeg yog ib qho uas yooj yim tshaj. Txawm tias Mab Lias Mas Ntas Las thiab Xis Moos Pob Zeb nrog Yes Xus nyob 2-3 xyoo lawm, nkawd mloog Yes Xus hais rau lawv, qhia lawv 2-3 xyoos lawm, tab sis mas, nkawd tseem tsis tau ntseeg tias “kev sawv rov los” yog qhov tseem ceeb, yog qhov tiag.
Tam sim no, thov caw nej sawv daws saib ntawm “lwm tus thwj tim.” Qhov uas Mab Lias Mas Ntas Las thiab Xis Moos Pob Zeb pom tab sis tsis to taub, tus thwj tim no pom, to taub, thiab ntseeg. Nws ntseeg kuj vim rau qhov hais tias nws pom lub ntxa qhuav, nws pom cov hlab ntaub nyob ntawd, nws pom daim ntaub qhwv taub hau kauv cia nyob lwm qhov. Nws nco tau cov Lus uas Yes Xus qhia rau nws. Cov no yog lub cim tseem ceeb txhais tias Yes Xus sawv rov los ib yam li nws hais lawm. Peb txoj kev ntseeg muaj lub ntsiab lawm. Cov hauj lwm zoo peb ua, Ntuj cov lus peb tshaj raws li Yes Xus qhia muaj qab hau, muaj nqis loj tshaj lawm, vim rau qhov hais tias Huab Tais Yes Xus sawv rov los ntawm kev tuag, Huab Tais Yes Xus yeej kev tuag.
Ntawm peb mas, “lwm tus thwj tim” yog peb tus piv ntxwv ntawm lub neej hauv txoj kev ntseeg. Tej zaus peb tsis to taub txhua yam uas tshwm sim tuaj, tab sis peb cia siab rau Tswv Ntuj, peb khaws Tswv Ntuj lo lus hauv peb lub siab thiab peb nco tau cov Lus ntawd. Tswv Ntuj yuav tsho peb lub siab kom to taub zuj zus. 
Hnub no Huab Tais Yes Xus sawv rov los hauv peb lub siab kom peb muaj kev kaj siab lug lawm. Alleluia, alleluia! 
 

Add new comment

2 + 8 =