Hnub Chiv Tim 9 Lub 10 Hlis 2022 (Sunday Homily)

Hnub Chiv Tim 9 Lub 10 Hlis 2022
Lub caij nyob nruab xyoo
Lus Kas 17:11-19

“Koj sawv mus, koj lub siab ntseeg cawm koj lawm.”
Nyob zoo…
Huab Tais Yes Xus kho kaum tus mob ruas. Tab sis mas, muaj ib tug neeg xwb rov tuaj ua Yes Xus tsaug. Tus no yog ib tug Xas Mas Lias. Ntau zaus peb muaj kev nyuaj siab, muaj teb meem hnyav dhau, tsis paub yuav ua li cas. Peb nhriav Tswv Ntuj pab peb. Peb tuaj thov Huab Tais Yes Xus kom pab peb. Peb thov Huab Tais Tswv Ntuj pub lub txiaj tsim kom peb yeej kev ntxias. Tswv Ntuj pub rau peb lawm. Tab sis peb puas ua Tswv Ntuj tsaug? Peb puas tuaj cav txog Tswv Ntuj? Ua li ntawd, txhob tsis nco qab tias peb yuav tsum ua Tswv Ntuj tsaug txhua hnub txhua hmo, vim tias yam tsawg kawg Tswv Ntuj tseem pub txoj pa rau peb, Tswv Ntuj tseem pub txoj sia rau peb.
Huav Ntawv Moo Zoo, Huab Tais Yes Xus hais tias “tsuas muaj tus qhua no xwb thiaj rov los cav txog Tswv Ntuj.” Nws hais li ntawd vim tias tus no yog ib tug Xas Mas Lias. Cov Yus Das los Cov Jews ntseeg tias cov Xas Mas Lias tsis yog cov Israel tiag tiag. Vim tias cov Xas Mas Lias yuav cov Assyria thaum tseem ua tsov rog. Thiab lawv txawv kev ntseeg. Lawv mus ntseeg lwm yam, tsis yog Yaweh los Tswv Ntuj. Ua li ntawd, cov Israel thiaj tsis nrog cov Xas Mas Lias sib tham. Txawm li ntawd los, tus rov tuaj ua Yes Xus tsaug yog tus Xas Mas Lias. Huab Tais Yes Xus thiaj qhuas txog nws kev ntseeg, “Koj sawv mus, koj lub siab ntseeg cawm koj lawm.”
 “Lub siab ntseeg” cov lus no tseem ceeb tshaj. Cov kwv tij hmoob sawv daws, peb paub tias hauv peb zej zog hauv peb hmoob haiv neeg, muaj txoj kev ntseeg ntau yam, qee leej tseem hwm dab qhua los hwm lwm yam, tseem tsis los ntseeg txog Tswv Ntuj, tseem tsis txais lub Cim Ntxuav, lawv tseem muaj kev nyuaj siab los ntseeg, kuj zoo lawm. Thov kom lawv muaj siab ntseeg kuj txaus lawm. Thaum muaj sij hawm zoo, peb cov ntseeg Catholic thiaj zoo siab txais lawv hauv peb lub Koom Txoos. Ib yam li Huab Tais Yes Xus hais, thov kom peb muaj “lub siab ntseeg,” ces kev cawm kuj nyob ze peb lawm. Peb cov ntseeg Catholic kuj zoo ib yam os, txhob hais tias kuv txais lub Cim Ntxuav lawm, kuv muaj kev cawm lawm. Tsis yog, txhob xav li ntawd. Peb yuav tsum muaj lub siab ntseeg txog Tswv Ntuj, ces peb yuav tsum ua qhov zoo raws li Huab Tais Yes Xus qhia, peb thiaj hu peb tus kheej tau tias kuv yog Catholic zoo! 
Thov kom Leej Ntuj Plig Ntshiab tshoj peb siab kom peb muaj lub siab ntseeg txog Tswv Ntuj thiaj ua raws li Huab Tais Yes Xus cov lus qhia. Nyob zoo.

Add new comment

5 + 0 =