Hnub Chiv Tim 5 Lub 6 Hlis 2022 (Sunday Homily)

Hnub Chiv Tim 5 lub 6 Hlis 2022

Hnub nyoog Leej Ntuj Plig nqes los
Zam 14: 15-16, 23b-25
“Tab sis Leej Nplij Neeg, uas yog Leej Ntuj plig Ntshiab, mas Leej Txiv
yuav xa nws tuaj vim kuv lub npe, nws yuav qhia tas ib puas tsav yam rau
nej, thiab nws yuav pab nej rov nco txog tas txhua yam uas kuv tau hais
rau nej.”
Hnub chiv no yog hnub nyoog Leej Ntuj Plig nqes los. Lub ciaj hla tas
lawm. Peb pib lub caij tshiab, yog tias lub caij nruab xyoo.
Yes Xus hais tias “Yog nej nyiam kuv, mas nej yuav coj rawv kuv cov lus
qhia,” thiab “Leej Txiv yuav xa Leej Ntuj Plig ntshiab, nws yuav qhia tas ib
puas tsav yam rau nej, thiab nws yuav pab nej rov nco txog tas txhua yam
uas kuv tau hais rau nej.” Huab Tais Yes Xus cov lus qhia yog qhov tseem
ceeb tshaj plaws. Thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab yuav piav Yes Xus cov lus
qhia rau peb to taub. Nyem no yav tom ntej, yog Leej Ntuj Plig Ntshiab txoj
hauj hauv lub Koom Txoos Kas Tos Liv, hauv lub qab ntuj neeg no.
Leej Ntuj Plig yog leej twg?
Leej Ntuj Plig los Leej Tswv Yim Ntshiab yog Tswv Ntuj. Cov neeg ntseeg
Kas Tos Liv los Catholic ntseeg txog Peb Leeg Huab Tais: Tswv Ntuj los
Leej Txiv, Leej Tub los Huab Tais Yes Xus, thiab Leej Ntuj Plig los Leej
Tswv Yim Ntshiab. Kuv yuav qhia txog Leej Ntuj Plig xwb.
Huav Ntawv Ntshiab muaj ntau lub cim qhia txog Leej Ntuj Plig. Muaj piv
txwv ib yam li pa, nplaim taws, thiab Leej Ntuj Plig nqes los xws li ib tug
nquab. Cov neeg Israel ntseeg tias pa yog tseem ceeb tshaj li, vim nws pa
yog tib neeg txoj sia. Pa yog tib neeg ntsuj plig. Thaum peb pa tas lawm,
peb txoj sia kuj yuav tas lawm thiab. Huab Tais Yes Xus tshuab pa rau
saum cov thwj tim thiaj yog lub cim hais tias nyem no yav tom ntej Yes Xus
ntsuj plig los Tswv Ntuj Ntsuj Plig yuav nyob saum cov thwj tim. Nws tsis
tso lawv pov tseg.
Muaj ib qho tseem ceeb tshaj thaum hais txog Leej Ntuj Plig, yog tias Nws
yuav qhia peb cov neeg tseeg kom peb to taub kev ntseeg thiab peb lub
neej hauv niaj teb no. tsis yoog yim uas peb los ntseeg txog Tswv Ntuj

thiab ua raws li Ntuj cov lus qhia. Ua li ntawd, peb yuav tsum thov Ntuj pab
peb, thov Leej Ntuj Plig qhia kom peb to taub Tswv Ntuj thiab nsteeg Tswv
Ntuj tiag tiag, tsis tso Ntuj tseg.

Thov Leej Ntuj Plig qhia peb thiab ua kom peb lub siab lub ntsws muaj kev
kub siab nhriav thiab ntseeg txog Tswv Ntuj.

Add new comment

2 + 17 =