Hnub Chiv Tim 5 Lub 2 Hlis 2023 (Sunday Homily)

Hnub Chiv Tim 5 Lub 2 Hlis 2023
Lub caij Nyob Nruab Xyoo
Mas Tais 5: 13-16

“Tab sis yog ntsev tsuag lawm, yuav muab dab tsi ua kom ntsev rov qab daw tuaj?”
Nyob zoo…
Kwv tij phooj ywg sawv daws, hauv Ntawv Moo Zoo hnub no, Huab Tais Yes Xus qhia kom peb paub tias yus yuav tsum ua neej zoo li cas? Yus hu yus tus kheej tias kuv yog Catholic, kuv yog ib tug neeg ntseeg txog Tswv Ntuj, kuv yog Huab Tais Yes Xus thwj tim, ces yus ua yus lub neej zoo li cas? 
Hauv Ntawv Moo Zoo, Huab Tais Yes Xus hais txog “ntsev” thiab “qhov pom kev” los “lub teeb.” Ntsev muaj qab hau tshaj kuj vim tias nws las zaub mov tau, nws las nqaij tau, peb siv ntsev ua zaub ua mov tau. Tab sis yog ntsev tsuag lawm, peb yuav muab ntsev los ua dab tsi kom muaj qab hau. Lub teeb kuj zoo li ntawd thiab, tsis muaj leej twg taws teeb coj mus zais rau hauv qab txee, vim tias lub teeb ntawd tsis muaj qab hau dab tsi. Peb muab lub teeb ci rau tas cov neeg nyob hauv tsev pom kev. 
Kwv tij zoo nyiam sawv daws, Huab Tais Yes Xus piv peb zoo li cov ntsev thiab lub teeb. Peb cov neeg ntseeg txog Huab Tais Yes Xus yuav tsum las lub ntiaj teb. Peb cov ntseeg txog Tswv Ntuj yuav tsum ci rau ntiaj teb. Peb yuav tsum ua lub neej muaj qab hau rau luag tej, tsis yog ua neej kom muaj teeb meem muaj kev kub ntxhov rau luag tej los rau cov nyob ib puag ncig peb. Huab Tais Yes Xus thiaj hais kom tseeb tias nws cov thwj tim yuav tsum ua neej kom muaj qab hau rau luag tej, yuav tsum ua neej tsob hwb luag tej. Txhob ua neej ib yam li ntsev uas tsuag lawm los lub teeb uas raug coj mus zais rau hauv qab txee, tsis ua dab tsi, tsis muaj qab hau rau leej twg kiag li!
Hnub tim 14 lub 1 hlis xyoo no, kuv muaj sij hawm mus nrog cov kwv tij hmoob koom siab koom ntsws koom Lub Thaj Txi Ntuj Qheb lub tsev koom haum Hmoob nyob Chiang Mai.  Kuv zoo siab kawg uas kuv pom kev sib nyiam sib hlub sib pab sib pawg hauv peb cov kwv tij hmoob, hauv peb cov neeg ntseeg muaj kev sib haum xeeb. Tsis hais peb nyob qhov twg los peb tuaj qhov twg tuaj, Los tsuas teb, Nyab Laj teb, Fab Kis teb, As Mes Li Kas teb, Thaib teb, French Guiana thiab lwm teb chaws uas Hmoob nyob. Sawv daws coj kev sib nyiam sib hlub kev sib haum xeeb los faib rau ib leeg kom sawv daws muaj zog, muaj hluav taws ntawm Leej Ntuj Plig Ntshiab uas sawv daws coj rov qab mus hauv yus zej zos. Txhua leej txhua tus yog lub teeb ci rau lwm tus, ci rau ib leeg ua kom muaj qhov pom kev loj. Sawv daws yog cov ntsev uas yuav las peb txoj kev ntseeg kom nruaj nreb, kom hlob tuaj. 
Kwv tij hmoob sawv daws, thov kom peb nco kom meej tias Huab Tais Yes Xus thov kom peb yog ntsev rau lwm tus, Huab Tais Yes Xus thov kom peb yog lub teeb ci rau luag tej. Yog peb xav ua Huab Tais Yes Xus cov thwj tim, peb ua puas tau? Yog peb xav tsob hwb Tswv Ntuj, peb tsob hwb lwm tus puas tau? 
Thov kom Tswv Ntuj foom koob foom hmoov rau kwv tij zoo nyiam sawv daws, thov peb sawv daws sib nyiam sib hlub mus li.
 

Add new comment

7 + 0 =