Hnub Chiv tim 4 lub 12 hlis 2022 (Sunday Homily)

Hnub Chiv Tim 4 Lub 12 Hlis 2022
Lub caij Tos Huab Tais Yes Xus
Mas Tais 3:1-12 

“Nej hloov siab mog, vim Ntuj lub Ceeb Tsheej los txog ze lawm.”
Nyob zoo…
Zam Ntxuav Plig yog tus tuaj ua ntej npaj Neeg Leej Tub txoj kev cawm neeg. Zam Ntxuav Plig hais cov lus uas tseem ceeb tshaj li. Nws hais tias “Nej hloov siab mog, vim Ntuj lub Ceeb Tsheej los txog ze lawm.” Kev hloov siab tshiab yog qhov tseem ceeb tiag tiag hauv lub caij tos Huab Tais Yes Xus. Vim tias kev hloov siab yog txoj kev npaj yus lub neej, npaj yus lub tsev kom huv kom ntshiab tuaj. Yus lub tsev no yog yus tus ntsuj plig, yog yus lub siab lub ntsw kom muaj kev siab zoo, kev khuv leej luag tej. 
Zam Ntxuav Plig qhia peb ua yus txoj kev rau Huab Tais, ua kom nws txoj kev ncaj tuaj. Cov nyob ntawd, thaum mloog Zam Ntxuav Plig tas, lawv hloov siab thiab ua raws li Zam qhia; lawv lees txhaum, thiab lawv thov Zam ntxuav lawv nyob hauv tus dej Yos Las Das. Ntawm peb, kev lees txhaum los Lub Cim Zam Txhaum thiaj tseem ceeb tshaj uas yuav pab yus ua yus txoj kev ncaj tuaj.
Peb tab tom tos Huab Tais Yes Xus los yug hauv peb lub tsev, hauv peb lub siab. Ua li ntawd, peb yuav npaj peb txoj kev zoo li cas? Txhua txhua zaus, thaum muaj kev tshaj tawm tias tus vaj los tus thawj tswj hwm los tus nom tswv yuav tuaj xyuas peb lub zoj, qhov tiag los mas, cov thawj coj ntawm lub zos thiab kwv tij neeg tsa sawv daws yuav tsum npaj yus vaj yus tsev kom dawb kom huv. Sawv daws yuav tsum tu vaj tu tsev, ris tsho zoo nkauj, ua lub tsev kom zoo saib npaj tos txais tus vaj, tus nom tswv, los tus thawj tswj hwm. Yog hais tias tsis ua li ntawd, mas yus yuav tsum txaj txaj muag tshaj plaws li os. 
Zoo li peb cov neeg ntseeg sawv daws, yog peb tsis npaj yus lub neej, yus tus tsuj plig kom dawb kom huv tiag mas, peb puas yuav txaj muag thaum Huab Tais Yes Xus los txog? Ntawm kuv mas, kuv yuav txaj txaj muag tiag tiag awb! Ua li ntawd, mas thov txhawb nqa kom peb sawv daws ua yus txoj kev kom ncaj tuaj txais Huab Tais Yes Xus yug los nawb. Thaum nws yug los txog lawm, nws yuav ntxuav peb nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab. Nyob zoo sawv daws.

Add new comment

3 + 2 =