Hnub Chiv Tim 31 Lub 7 Hlis 2022 (Sunday Homily)

Hnub Chiv Tim 31 Lub 7 Hlis 2022
Lub caij nyob nruab xyoo
Lus Kas 12:13-21

“Nej ceev faj, nej yuav txuag kom nej txhob ntshaw, vim tias neeg txawm nplua nuj npaum twg, los nws txoj sia tsis nyob hauv nws lub cuab tam.”
Nyob zoo ib tsoom…
Kwv tij hmoob sawv daws, hauv Ntawv Moo Zoo hnub no nej yuav pom tias Huab Tais Yes Xus qhia tsoom sid txog kev khaws nyiaj txiag kev khaws cuab tam. Vim tias nyiaj txiag los cuab tam ua rau ib tug neeg thiab nws tij laug sib cav sib ceg. Hauv peb lub neej hnub no kuj zoo li no thiab. Peb pom tias ntau zaus hauv tsev neeg cuab tam thiab nyiaj txiag yog qhov tseem ceeb ua rau yim neeg tawg, ua rau kev ua kwv ua tij tawg tas, ua rau kev ua phooj ua ywg rhuav tshem tag. Huab Tais Yes Xus thiaj qhia rau tsoom sid thiab qhia rau peb sawv daws tias “Nej ceev faj, nej yuav txuag kom nej txhob ntshaw, vim tias neeg txawm nplua nuj npaum twg, los nws txoj sia tsis nyob hauv nws lub cuab tam.” Kuv xav qhia kom tseem ceeb tias “Tib neeg txoj sia tsis nyob hauv nws lub cuab tam.” Txhob txhawj xeeb txog cuab tam los nyiaj txiag dhau, muaj siab nco txog nej txoj sia thiab. Nrhiav sij hawm ua lub neej kom muaj kev zoo siab, kom muaj kev lom zem, kom muaj lub ntsiab. Huab Tais Yes Xus tsis hais tias nyiaj txiag tsis zoo, tab sis mas nws hais tias “txhob ntshaw” ntau dhau. Vim tias “nyiaj txiag los cuab tam tsis yog txoj sia.” Peb yug los ua lub neej zoo, peb yug los ua lub neej kom txawj kev nyiam kev hlub, peb yug los kom paub thiab nyiam Tswv Ntuj. Peb tsis yug los ua neej nrhiav nyiaj nrhiav txiag xwb. Huab Tais Yes Xus ceeb toom tias “Neeg ruam! Hmo no kiag, Ntuj yuav coj koj tus ntsuj plig rov qab. Tej yam uas koj npaj tau, yuav yog leej twg tug? Tus uas khaws nyiaj txiag tseg rau nws tib leeg kheej, yuav zoo li ntawd, vim nws tsis nrhiav kev nplua nuj nyob hauv Tswv Ntuj.” Huab Tais Yes Xus txhais tias peb tsis paub tias thaum twg Tswv Ntuj yuav coj peb tus ntsuj plig rov qab. Vim li ntawd, peb yuav tsum ua neej kom zoo, kom muaj kev nyiam kev hlub mog.
 

Add new comment

8 + 6 =