Hnub Chiv Tim 21 Lub 5 Hlis 2023 (Sunday Homily)

Hnub Chiv tim 21 Lub 5 Hlis Ntuj 2023
Lub Caij Hla 7 Hnub nyoog Huab Tais Yes Xus Rov Mus Lawm Saum Ntuj
Mas Tais 28:16-20 

“Nej mus, nej ua kom tas ib tsoom haiv neeg los ua kuv thwj tim. Nej hu txog Leej Txiv, Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab lub npe, nej ntxuav lawv.”
Nyob zoo…
Hnub chiv no yog hnub nyoog Huab Tais Yes Xus rov mus lawm saum ntuj. Caij hla yuav tas lub lis piam no. Huab Tais Yes Xus twb qhia txhua txhua yam nws xav qhia rau nws cov thwj tim tas lawm. Nws ua nws txoj hauj lwm tiav lawm. Nws rov mus lawm saum ntuj, nws rov mus nrog Leej Txiv Tswv Ntuj nyob ib txhia ib txhis. Txawm tias Peb tsis pom Huab Tais Yes Xus lawm, tab sis, nws yuav xa Leej Ntuj Plig Ntshiab los nyob nrog nraim peb. Nws lub sij hawm xws li tib neeg tiav lawm. Lub sij hawm yav tom ntej, Leej Ntuj Plig Ntshiab yuav ua Tswv Ntuj txoj hauj lwm ntxiv mus. Kuv nyiam cov lus hauv Zam Ntawv Moo Zoo zaj no tshaj. Hauv zaj no, Huab Tais Yes Xus hais tias “Nyob hauv kuv Txiv tsev, muaj ntau chav. Yog tsis muaj, mas kuv yuav tsis hais rau nej tias kuv mus npaj ib qho chaw rau nej. Thaum kuv mus npaj tau ib qho chaw rau nej lawm, kuv yuav rov los coj nej mus nyob ze kuv, kom xwv kuv nyob qhov twg, nej nrog kuv nyob qhov ntawd. Nej paub txoj kev mus txog qhov chaw kuv yuav mus” (Zam 14:2-4). Huab Tais Yes Xus yuav mus npaj ib qho chaw rau peb sawv daws. Nws thov kom peb ua lub neej zoo, ua lub neej hauv nws txoj kev nyiam kev hlub, ua lub neej huav txoj kev ntseeg txog Tswv Ntuj. Ces, nws yuav rov qab los coj peb mus nrog nws nyob saum ntuj. 
Ua ntej Huab Tais Yes Xus mus, nws muab ib txoj hauj lwm tseem ceeb rau cov thwj tim thiab rau cov thwj tim sawv daws suav nrog peb sawv daws ntawm no thiab, yog hais tias “Nej mus, nej ua kom tas ib tsoom haiv neeg los ua kuv thwj tim. Nej hu txog Leej Txiv, Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab lub npe, nej ntxuav lawv.”  
Nyem no thov peb saib tias peb puas muaj kev kub siab ua txoj hauj lwm tshaj Ntuj lus?

Huab Tais Yes Xus rov mus lawm saum ntuj muaj lub ntsiab tias peb yog cov neeg yuav ua Huab Tais Yes Xus txoj hauj lwm ntxiv mus. Peb yuav tsum ua tim khawv txog Huab Tais Yes Xus. Yes Xus hais “Nej qhia kom lawv coj tas puas tsav yam uas kuv qhia rau nej.” Txawm tias Huab Tais Yes Xus mus lawm saum ntuj, tab sis mas nws tsis tso peb pov tseg. Nws tseem nyob nrog nraim peb sawv daws txhua leej txhua tus. Ib yam li nws hais, “Hos kuv, mas kuv niaj hnub nrog nej nyob mus txog lub zim txwv ntiaj teb kawg.” Peb yuav tsum ua siab loj tshaj Tswv Ntuj lo lus, ua tim khawv txog Tswv Ntuj tas siab tas tsws.
Thov kom Huab Tais Tswv Ntuj nrog nej nyob, kom nej sawv daws nyob kaj lug!

Add new comment

3 + 3 =