Hnub Chiv Tim 15 Lub 1 Hlis 2023 (Sunday Homily)

Hnub Chiv Tim 15 Lub 1 Hlis 2023
Lub caij Nyob Nruab Xyoo
Zam 1: 29-34
“Tus uas koj yuav pom Leej Ntuj Plig nqes los nyob saum nws, mas nws yog tus ua kab ke ntxuav nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab.”

Nyob zoo…
Kwv tij hmoob sawv daws, peb xaus lub caij Yes Xus yug los lawm. Nyem no yog lub caij nyob nruab xyoo. Zam Ntawv Moo Zoo tseem hais kom tseem tias Huab Tais Yes Xus yog leej twg? Nws yog tus Pleev, tus yuav tuaj cawm peb ntawm kev txhaum. “Nej ntsia Tswv Ntuj tus Yaj, tus daws qab ntuj neeg cov txhaum.” Zam Ntxuav Plig piv Huab Tais Yes Xus zoo li tus yaj. Ua cas ho nws piv li no? nyob hauv cov Israel keeb kwm, tus yaj tseem ceeb tshaj Hmo Hla hauv kab ke ua hmoov hla. Thaum hais txog tus yaj, cov Israel yuav to taub. Lawv yuav nco ntsoov txog Hmo Hla. Hmo uas cov poj ywm ntxwv koob ntawm Israel hla ntawm kev ua qhev kom muaj kev ywj pheej, muaj lub neej tshiab. Los thaum cov Israel teev Ntuj, thov Tswv Ntuj zam txim rau lawv, lawv yuav muab tus yaj los cev rau Tswv Ntuj kom lawv tsis muaj txhaum, thov kom Tswv Ntuj daws txhaum rau lawv. Tus yaj thiaj yog lub cim tseem ceeb hauv Israel lub keeb kwm. Mas ntawm Zam tus sau Ntawv Moo Zoo Huab Tais Yes Xus piv zoo li tus yaj uas daws tib neeg cov txhaum, nws cawm neeg ntawm kev txhaum thiab nws coj txoj kev ncaj ncees coj peb taug kev nyob hauv Tswv Ntuj kev nyiam kev hlub.
Zam Ntxuav Plig ua tim kawv txog Huab Tais Yes Xus vim rau qhov hais tias nws tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj. “Tus uas koj yuav pom Leej Ntuj Plig nqes los nyob saum nws, mas nws yog tus ua kab ke ntxuav nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab.” Yus yuav tau txais Leej Ntuj Plig Ntshiab kuj hauv Huab Tais Yes Xus xwb. Yus paub Huab Tais Yes Xus, yus los txais kev ntseeg txog Tswv Ntuj, kev ntseeg txog Yes Xus, yus kuj yuav txais Leej Ntuj Plig Ntshiab thiab.
Kev ua kab ke ntxuav nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab yog kev ua lub neej nyob hauv Tswv Ntuj kev nyiam kev hlub. Leej Ntshiab Paj Lug hais tias “vim tias peb sawv daws tau txais lub Cim Ntxuav nyob hauv Leej Ntuj Plig tib leeg, thiab nyob hauv tib lub cev xwb. Tsis hais cov Yus Das los cov Hes Las, cov qhev los cov twj lij, peb sawv daws puav leej tau haus txaus siab ntawm Leej Ntuj Plig tib leeg.”
Kwv tij hmoob cov ntseeg sawv daws, peb tau txais lub Cim Ntxuav lawm, peb kuj tau txais Leej Ntuj Plig Ntshiab lawm. Ntxiv mus, peb yuav tsum ua neej kom nyob hauv Tswv Ntuj txoj kev thiab. Peb yuav tsum ua neej raws li Huab Tais Yes Xus qhia peb thiab mog. Nyob zoo, sawv daws.

Add new comment

1 + 6 =