Hnub Chiv Tim 12 Lub 1 Hlis 2023 (Sunday Homily)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 12 LUB 1 HLIS 2023, HNUB TSIB LUB LIS PIAM 1 CAIJ NYOB NRUAB XYOO
COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO (MK 1: 40-45)

Kwv tij Hmoob, hnub no peb hnov hais txog tus mob ruas. nyob rau lub ntuj qub qab, tsis hais nyob rau haiv neeg twg los xij, sawv daws ntshai cov neeg mob ruas, ntshai tsam lawv tus mob yuav los kis rau sawv daws, ces thaum muaj ib tug neeg mob ruas mas tas lub zos thiaj txwv tsis pub tus neeg mob ruas los nyob nrog koom zej koom zos.
Nyob hauv cov His Xas Lais, lawv ntseeg tias tus neeg mob ruas yog tus neeg muaj txhaum, yog Tswv Ntuj muab txim rau. Sawv daws yuav tsis liam fab quav ntsej txog.
Tiam sis tsis yog Huab Tais Yes Xus, Huab Tais Yes Xus tsis ntxub lawv, tsis cais lawv. Huab Tais Yes Xus zoo siab pab lawv kom lawv lub cev rov huv dua tuaj.
Kwv tij Hmoob sawv daws, hnub no Huab Tais Yes Xus xav kom peb ua zoo li nws, tso tseg peb lub siab ntxub luag tej, cais pab cais pawg pov tseg. Huab Tais Yes Xus xav kom peb ua kev nkag siab txog lwm tus, pab cov neeg txom nyem.
Niaj hnub, thaum peb tawm plaws nraug zoov, peb yuav tig pob ntseg mloog ntsoov saib puas yuav muaj ib lub suab thov peb pab lawv, peb yuav tsa muag xam ntsoov saib puas yuav muaj tus neeg txom nyem rau peb pab. Peb yuav niaj hnub thov Huab Tais Yes Xus tuaj nyob hauv peb, coj peb kev kom xwv peb ua tau li nws mog. Nyob zoo sawv daws. 
 

Add new comment

1 + 0 =