Hnub Chiv Tim 10 Lub 7 Hlis 2022 (Sunday Homily)

Hnub Chiv Tim 10 Lub 7 Hlis 2022
Lub caij nyob nruab xyoo
Lus Kas 10:25-37

“Koj yuav nyiam Huab Tais, koj tus Tswv Ntuj thiab koj yuav nyiam tus nyob ze koj ib yam li koj nyiam koj.”
Nyob zoo ib tsoom…
Hnub no ib tug Kws Lij Choj nug ib lo lus nug tseem ceeb tias “Xwb Hwb, kuv yuav ua dab tsi thiaj tau txais txoj sia nyob mus li los ua kuv lub cuab tam?” Kuv xav tias peb sawv daws kuj xav nug Huab Tais Yes Xus thiab. Ces, peb kuj xav paub tias yuav ua li cas. Qhov tiag los mas sawv daws xav muaj txoj sia nyob mus li los ua yus lub cuab tam. Sawv daws xav ua kev zoo los ntxiv yus lub cuab tam vim tias yus yuav muaj txoj sia nyob mus li hauv Tswv Ntuj. Huab Tais Yes Xus paub tias tus Kws lij choj paub zoo lo lus teb. Tus kws lij choj paub kawg txog txoj cai tseem ceeb tshaj plaws hais tias “Koj yuav nyiam Huab Tais, koj tus Tswv Ntuj, tas koj siab ntsws, tas koj tus ntsuj plig, tas koj lub zog, tas koj lub tswv yim, thiab koj yuav nyiam tus nyob ze koj ib yam li koj nyiam koj.”
Ib lo lus nug ntxiv mus tseem ceeb tshaj yog tias “Leej twg yog tus nyob ze kuv?” peb nyiam hais tias tus nyob ze kuv yog kuv niam kuv txiv, kuv tus me tub me nyuam, los kuv cov kwv tij neeg tsa. Yog lawm. Lawv yog tus nyob ze peb. Tab sis mas Huab Tais Yes Xus hais lub ntsiab kom dav dua cov no. Cov nyob ze peb los cov nyob puag ncig peb tsis yog cov kwv tij los cov txheeb ze xwb. Tab sis cov khuv leej tus muaj kev txom nyem yog tus nyob ze raws li Huab Tais Yes Xus hais. 
Huab Tais Yes Xus hais zaj paj lug rau tus kws lij choj thiab cov nyob ntawd mloog vam tias sawv daws yuav to taub zoo. Tus neeg uas poob rau hauv tub sab txhais tes yog neeg Israel. Ib tug Leej Choj thiab ib tug Les Vis yog neeg Israel thiab. Tab sis mas nkawd tsis cev txhais tes pab tus neeg raug mob. Tab sis mas tus pab tus neeg raug mob yog ib tug Xas Mas Lias. Cov Israel lawv tsis nyiam cov Xas Mas Lias. Lawv xav tias cov Xas Mas Lias yog neeg txhaum, tsis dawb tsis huv. Lawv tsis nrog cov Xas Mas Lias nyob los sib tham kiag li. Tab sis mas, Huab Tais Yes Xus qhia kom tseeb tias tus neeg zoo, tus ua raws li Tswv Ntuj txoj cai, tus nyob ze, tus zoo yog yog ib tug Xas Mas Lias, tsis yog leej choj thiab ib tug Les Vis ntawd. Vim li ntawd tus nyob ze peb yog tus khuv leej peb, nyiam thiab hlub peb, yog tus ua zoo, xav zoo rau peb, txawm tias lawv tsis yog peb kwv tij cov txheeb ze.
Vim li ntawd, Yes Xus hais rau peb sawv daws tias, koj mloog Tswv Ntuj lo lus tas lawm, Koj ua li ntawd, koj yuav muaj txoj sia. Nyob zoo sawv daws.

Add new comment

11 + 2 =