ZES IB XYOOS LAWM UAS VAJ QHIA NYOB NRUG NTAWM TEJ PAB NEEG COOB COOB

Xyoo 2020 yog xyoo Vaj Qhia Fas Ntshis Kus nyob nrug deb ntawm tej pab neeg coob coob xws li peb thiab, vim muaj tus kab mob Covid-19. Vaj Qhia tsis tau tawm rooj mus txawv teb chaws, ces muaj tsis pes tsawg leej nrog cov paj tshab kev ncaj ncees soj nraim thiab saib Vaj Qhia xwb. Vaj Qhia nrog ib zeej tsoom neeg sib fim tsuas yog nyob hauv cov tsab ntawv thiab cov thaj txi Ntuj niaj hnub tshaj tawm.

Tseem muaj lwm yam hauj lwm nyob hauv txhua txhua hnub uas zoo tshaj ntawd, yog qhov Vaj Qhia rau soj ntsuam neeg nyob thoob ntiaj teb ze ntawm ib plhom leej nyob hauv xyoo 2020. Yog lub sij hawm uas pom ntiaj teb neeg muaj kev ntshai thiab ua ntxhov quav niab. Qhov uas Vaj Qhia nyob ze cov neeg ntseeg, yog ib qho qhia tseeb tias Vaj Qhia yog lub Koom Txoos tus Zoo Tswv Zov Yaj.

Txawm li cas kuj xij, lub cim tseem ceeb tshaj plaws nyob hauv xyoo tag los yog hnub tim 27 lub 3 hlis, Vaj Qhia tau ua ib thaj txi Ntuj loj los thov Tswv Ntuj lub txiaj ntsim pab cawm lub ntiaj teb neeg dim ntawm tus kab mob Covid-19. Hnub ntawd, Vaj Qhia sawv ntsug ib leeg tiv nag nyob ntawm lub tshav puam tsev teev Ntuj hwm Leej Ntshiab Pob Zeb. Yog ib yam tsis tau muaj los dua li, thiab hnub ntawd tas tsoom neeg ntseeg nyob thoob ntiaj teb kuj nyob ntsiag to thov Ntuj. Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tshaj Tswv Ntuj txoj kev hlub nyob hauv Online rau ntiaj teb neeg pom. Txawm tias ntiaj teb neeg nyob sib nrug deb, tsis kav Tswv Ntuj nrog nraim sawv daws.

Add new comment

2 + 10 =