Xov Xwm Koom Txoos. Tim 29 lub 4 hlis 2023 (News from the world and the Church)

Xov Xwm Koom Txoos. Tim 29 lub 4 hlis 2023 (News from the world and the Church)

 

Cov neeg raug ntiab tawm piav txog “tseem hwv Nis Kas Las Kuas txoj kev ua tsov rog tsis ncaj ncees tawm tsam lub Koom Txoos Kav Tos Liv” nyob hauv lub rooj txiav txim.     
Tshawb pom Pier Giorgio Frassati yog zaj yeeb yaj duab ci ntsa iab rau neeg, uas yog cov neeg Is Tas Lias tau txais koob hmoov.  
Kev tsiv teb tsaws chaw mus hauv nroog thiab tshuav cov neeg laus hnub nyoog 60 tawm xyoo yog feem coob nyob hauv tej zej zog. 
Cov neeg ua hauj lwm rau Vietnam-Holy See lees txais kev ywj pheej ntawm lub Koom Txoos los ua lawv txoj hauj lwm. 
Peb Ceeb luam 240 plhom phau Ntawv Ntshiab, tso cai los sis kom txog kev muag tawm.  
 

Add new comment

1 + 7 =