Xov Xwm Koom Txoos. Tim 28 lub 5 hlis 2023 (News from the world and the Church)

Xov Xwm Koom Txoos. Tim 28 lub 5 hlis 2023 (News from the world and the Church)

  • Cov neeg ntseeg Nyab Laj nyob Xes Us ua hmoov tsuj xeeb txwm 20 xyoo
  • Shereen Yusuff : Kev mus kev uas txhawb siab hauv kev ploj thiab rov tshawb pom txoj kev ntseeg
  • Ib yim neeg, muaj 5 tug neeg sib tw ua nom los kav Thaib teb.
  • Is Ntias uas yog lub teb chaws muaj pej xeem coob, yuav tau kawm kev vam meej los ntawm Suav teb.
  •  

Add new comment

1 + 0 =