Xov Xwm Koom Txoos. Tim 17 lub 7 hlis 2022 (News from the world and the Church)

Xov Xwm Koom Txoos. Tim 17 lub 7 hlis 2022 (News from the world and the Church)

 

  • Roe v. Wade tus yam ntxwv sab nraum tsev hais plaub
  • Nyob hauv lub xeev Karen, cov tub rog Mias Mas tau hlawv tej lub tsev teev Ntuj Kav Tos Liv
  • Thaib teb tab tom nrhiav tswv yim tiv thaiv kev ntiav lwm tus xeeb tub yam txhaum cai
  • Cov neeg thoj nam  Los Hees Yas ntau txhiab leej xav rov mus lawv teb chaws
  • Cov neeg ntseeg Kav Tos Liv Nyab Laj, tos txais thawj tug Tswv Qhia
     

Add new comment

12 + 8 =