Xov Xwm Koom Txoos, Lub Ib Hlis 15, 2022 (Church and world News)

Xov Xwm Koom Txoos, Lub Ib Hlis 15, 2022  (Church and world News)

 

  • Coal for Christmas npaj siab pab 5,000 yim neeg As Kas Nis Taas uas raug tiv no thiab tshaib nqhis
  • Cov tswv ntiav zog Colombo muab nqi zog txwm nkaus rau cov tub zog hnub ua hmoov tsuj xeeb Yes Xus yug los
  • Hais txog kev nkaug tej hom Vaccine tshiab nyob As Xias teb
  • Pej Ceeb txwv kev teev hawm cov hauj lwm nyob Online
  • Cov Leej Phauj Kav Tos Liv nyob Mias Mas teb, rau siab kawm lus kom tau pab cov pej xeem nyob deb kev vam meej
  • Cov neeg ntseeg txhawj zeeb txog kev txwv ua hmoov tsuj xeeb Yes Xus yug los nyob Npees Las Des teb
  • Cov neeg Thaib tsis tso siab rau BODYSLAM txoj kev khiav txhawb nqa kev kawm ntawv

Add new comment

2 + 0 =