Xov Xwm Koom Txoos, Hnub Saturday 9 Lub Kaum Hli 2021 (News in Hmong Language)

Xov Xwm Koom Txoos, Hnub Saturday 9 Lub Kaum Hli 2021 (News in Hmong Language)

 

  • Pej ceeb xa tshuaj Vaccine tiv thaiv COVID-19 mus rau tseem hwv Mias Mas
  • Cov me nyuam ntsuag ntawm tus kab mob COVID-19 nyob Hom Cis Mees
  • Kev ua siab zoo tsis tuaj yeem ua kom neeg lub siab nyob kaj lug
  • Cov tsheb TAXI raug tso pov tseg nyob Bangkok
  • Txawm tias muaj neeg mob COVID-19 coob, tsis kav Fis Lis Pees teb kuj txo txoj cai xoob zuj zus
  • Cov xib hwb qhia ntawv hnub nyob ntiaj teb no

Add new comment

9 + 1 =