Xov Xwm Koom Txoos, Hnub Saturday 20 Kaum Ib Hlis (Church and world News)

Xov Xwm Koom Txoos, Hnub Saturday 20 Kaum Ib Hlis (Church and world News)

 

  • CoP26 yog dab tsi ?
  • Vaj Qhia tos txais Narendra Modi tuaj caw mus tsham Is Ntias teb
  • Vaj Qhia nqua hu kom sawv daws muab siab rau saib xyuas lub ntiaj teb
  • Thawj tug Txiv Plig Hmoob nyob Hung Hoa
  • Cov Leej Phauj Salesian qhib ib lub tsev txhawb nqa lub neej nyob Khas Phus Chas
  • Nqua hu kom tso tseg   kev sib yuam cai ntawm huab cua
  • Me nyuam yaus hnub

Add new comment

2 + 0 =