Xov Xwm Koom Txoos, Hnub Saturday 2 Lub Kaum Hli 2021

Xov Xwm Koom Txoos, Hnub Saturday 2 Lub Kaum Hli 2021 (News from the Church and from the world)

  • Lub tsev tu cov me nyuam ntsuag Tejgaon ua hmoov tsuj xeeb txwm 75 xyoos
  • Kev tawm tsam tiv cov neeg ntseeg tab tom kub ntxhov nyob hauv Karnataka thiab Uttar Pradesh
  • Tuam ceeb Bangkok rho hom nplooj kratom tawm hauv cov tshuaj txhaum kev cai
  • Tus kab mob COVID-19 txwv tsis tau cov khw muag phiaj mlom
  • Ib tug xib hwb thiab nws tsev neeg raug ntes vim qhia kev ntseeg nyob Nyab Laj teb
  • Cov tub ceev xwm nyob hauv lub xeev Chhattisgarh soj ntsuam cov Txiv Plig nyob Is Ntias teb

Add new comment

7 + 5 =